Webinar Distressed M&A: ‘Waar blijft de WHOA?’

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 11:33
Tijdens het webinar ‘Distressed M&A’ bespraken experts de dilemma's van bedrijven in nood en mogelijke oplossingen.

Door de coronacrisis lopen veel bedrijven gevaar om failliet te gaan. Gedwongen verkoop van het bedrijf lijkt vaak de enige manier om de ondergang te voorkomen. Tenzij een (financiële) herstructurering kan plaatsvinden. Met de invoering van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) wordt dit makkelijker. Dit constateren de panelleden van het Webinar Distressed M&A van de M&A Community op 18 juni onder leiding van Ton Schutte, Partner bij Jones Day. Ze kijken ernaar uit: "De WHOA kan echt een game changer zijn. Hopelijk al begin juli."

De coronacrisis hakt erin bij veel ondernemingen. "Door de lockdown zijn ze van de ene op de andere dag geconfronteerd met een terugval in hun omzet", constateert Gijs de Reuver, Managing Director van M&A Advisory Houlihan Lokey en als panellid deelnemer aan het Webinar Distressed M&A. Door de overheidssteun hebben de getroffen bedrijven het misschien even kunnen uitzingen, maar wat als die steun wegvalt? Een terugtrekkende overheid betekent dat bedrijven zelf moeten opdraaien voor allerlei kosten: "Ze moeten hun personeel weer betalen en de huur weer voldoen. Terwijl het maar de vraag is of klanten weer evenveel gaan besteden als in de periode van voor de coronacrisis. Dat is zeer twijfelachtig. Ik verwacht veel faillissementen en ontslagen. En dus veel nieuwe werkloosheidsuitkeringen en nieuwe steunmaatregelen, die hogere belastingen zullen uitlokken. Zo dreigt Nederland in een recessie te belanden."

Voor veel ondernemers is de verleiding nu al groot om de handdoek in de ring te gooien omdat ze in liquiditeitsproblemen terecht zijn gekomen. En dan kunnen ze nu nog de hand bij de overheid ophouden. Straks, na de zomer, zullen veel ondernemingen de pijn helemaal voelen en zullen ze een nog grotere druk voelen om hun bedrijf te verkopen. Als het even kan, moet je streven naar afstel of uitstel, zegt De Reuver. "Gedwongen verkoop is slecht aangezien je dan een lagere prijs krijgt dan wanneer je vanuit een stabiele situatie je bedrijf verkoopt. Daarom doe je er als ondernemer goed aan te kijken of je herstructurering kunt doorvoeren. Dus bijvoorbeeld niet-strategische onderdelen te verkopen of nieuwe financiële middelen aan te trekken. Ook als je eigenlijk wel wilt verkopen. Zo win je tijd." 


Met de klok mee: Jurgen van Breukelen, Ton Schutte, Jasper Berkenbosch en Gijs de Reuver

Mijd de stakeholder
Kortom: 'eerst herstructureren, dan eventueel alsnog verkopen' is het advies. In de praktijk gebeurt dit ook vaak genoeg, zegt Jurgen van Breukelen, oud-CFO van KPMG en tegenwoordig o.a. niet-uitvoerend bestuursvoorzitter de Altice Group. Hij noemt enkele herstructureringen bij worstelende – 'distressed' – ondernemingen waar hij nauw bij was betrokken. 

Bij Ballast Nedam was hij voorzitter van de raad van commissarissen toen de infrastructuurdivisie in de problemen kwam. "Door onderdelen te verkopen en een emissie te doen, kon het bedrijf de liquiditeitspositie verbeteren en daardoor tijd winnen om tot een langetermijnoplossing te komen, namelijk verkoop van het bedrijf aan het Turkse Renaissance Construction." Een vergelijkbaar traject – een financiële herstructurering waardoor in alle rust kon worden toegewerkt naar een fusie met Renewi – werd doorgevoerd bij Van Gansewinkel, waar hij destijds als voorzitter van de RvC aan was verbonden. Tot slot vond bij Bosal, onder zijn bewind als als niet uitvoerend directievoorzitter, ook een herstructurering plaats. Door de slechtlopende uitlatendivisie op de schop te nemen en de goedlopende trekhakendivisie te verkopen, wist het bedrijf de liquiditeitsproblemen waar het mee kampte tegen te gaan. Zodoende kon een herfinancieringsregeling met de banken worden getroffen. Einde liquiditeitsproblematiek. 

De belangrijkste les van Van Breukelen voor bestuurders en commissarissen: zie te voorkomen dat je al te veel met banken, aandeelhouders en andere stakeholders te maken krijgt als vertegenwoordiger van een distressed onderneming. "Bij Ballast Nedam had ik in het laatste jaar voor de verkoop van het bedrijf 76 RvC-vergaderingen. De CEO en CFO hadden er nog meer, terwijl ze al in beslag werden genomen door de sores die de dagelijkse bedrijfsvoering meebracht. Ik heb er daarna altijd voor gezorgd dat ik werd vrijgesteld van stakeholder management."

Archaïsche wetgeving
Uiteraard kunnen niet alle distressed bedrijven een herstructurering doorvoeren en daarna al dan niet tot verkoop van de onderneming overgaan, merkt een van de deelnemers aan het webinar via de 'chat' op. Een terechte constatering: soms is de financiële nood zo hoog, dat er niets anders opzit dan te verkopen. Zo zal de komende maanden ook weer blijken, verwachten de panelleden. Zeker bedrijven die het voor de crisis toch al moeilijk hadden, zullen dan worden verkocht, als ze tenminste niet voordien kopje onder gaan. 

Wel is er hoop dat de invoering van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) het makkelijker zal maken om herstructureringen door te voeren. De WHOA moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer, maar kan een echte 'game changer' zijn, stelt Jasper Berkenbosch partner restructuring bij Jones Day. 

Invoering van de WHOA zou betekenen dat een onderneming die veel schulden maar levensvatbaar is straks een crediteurenakkoord kan aanbieden aan haar schuldeisers een percentage van hun vorderingen te betalen. De restantvorderingen worden dan kwijtgescholden en de onderneming kan een faillissement of gedwongen verkoop afwenden. Nu kan dat niet aangezien alle schuldeisers met de voorstellen voor een akkoord moeten instemmen. Als er één schuldeiser dwars ligt, leidt dit vaak toch nog tot het faillissement van de schuldenaar. 

Straks worden – als het goed is – de schuldeisers en eventuele aandeelhouders in klassen ingedeeld. Elke klasse krijgt een voorstel waarover gestemd moet worden. In de WHOA is vastgelegd dat alle schuldeisers minimaal dezelfde vergoeding aangeboden moeten krijgen als de vergoeding die ze zouden ontvangen bij een faillissement. Als een ruime meerderheid, die tenminste twee derde van de schuldenlast vertegenwoordigt (of twee derde van het aandelenkapitaal), binnen één klasse instemt, is het voorstel aangenomen. Met het akkoord van één klasse kan de ondernemer de rechter daarna vragen het plan te 'homologeren', dat wil zeggen goedkeuren en bindend verklaren voor alle betrokken partijen. Dus ook die dwarsliggende schuldeiser wordt dan gedwongen om mee te gaan in het akkoord. Waarna de onderneming kan beginnen met een herstructurering (bijvoorbeeld door à la de HEMA schulden om te ruilen voor aandelen). Na de schuldsanering kan de onderneming dan eventueel in de verkoop gaan (alweer, zoals ook bij de HEMA vermoedelijk zal gebeuren). 

"De wet kan in het beste geval nog voor 8 juli worden ingevoerd. Laten we hopen dat dit gebeurt", zegt Berkenbosch. Daar zijn de andere panelleden het mee eens. Invoering van de WHOA zou het einde van 'archaïsche' wetgeving betekenen, juicht De Reuver. En een opsteker voor iedereen die liever ziet dat een onderneming wordt verkocht dan failliet gaat. _________________________________________________________________

Over de WHOA vinden binnenkort de volgende webinars plaats:

Webinar WHOA: gevolgen en kansen voor Private Equity (Donderdag 2 juli 2020)
Een mijlpaal voor restructuring Nederland, een wet waar lang op is gewacht. De WHOA (de Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is aangenomen in de Tweede Kamer. Partners van de M&A Community EY en HVG Law organiseren het webinar ‘WHOA, gevolgen en kansen voor Private Equity’ op donderdag 2 juli tussen 09.30 en 11.00. Van twee specialisten horen investeerders wat zij moeten weten in relatie tot de WHOA.

Meld u hier aan.

M&A Webinar: WHOA (Dinsdag 22 september 2020)
De WHOA is een gebalanceerde regeling om een dwangakkoord buiten faillissement met de aandeelhouders en schuldeisers mogelijk te maken en een zeer welkome aanvulling op de bestaande herstructureringsmogelijkheden. Op dinsdag 22 september om 11.00 organiseert de M&A Community in samenwerking met CMS een webinar voor de (Young) Full Members welke over de WHOA zal gaan. 

Meld u als Full Member hier aan.

Gerelateerde artikelen