Fusie HLB Van Daal en WVDB Adviseurs Accountants

Accountantskantoren HLB Van Daal en WVDB hebben een fusieovereenkomst getekend. Beide kantoren opereren voorlopig nog onder hun eigen naam, maar verwachten in het najaar als de gefuseerde organisatie HLB Witlox Van den Boomen naar buiten te treden.

Dankzij de krachtenbundeling ontstaat HLB Witlox Van den Boomen, een full-service financieel dienstverlener, verdeeld over zeven multidisciplinair ingerichte vestigingen in Brabant en Limburg. Met de gecombineerde kennis en kunde van circa 600 medewerkers voorziet de fusieorganisatie ondernemers van hoogwaardig advies op het gebied van accountancy, fiscale, juridische, corporate finance en HR-vraagstukken, aldus een persbericht.

Over de rationale achter de fusie, vermeldt het persbericht: "De komende jaren zullen er significante verschuivingen plaatsvinden in de accountantsbranche. De kosten en inspanningen om compliance en kwaliteit te borgen in de praktijken zullen stijgen. Dit vraagt om voldoende schaalgrootte om continu investeringen in kwaliteit en hoogwaardige data-oplossingen te kunnen blijven doen. Hetzelfde geldt om de noodzakelijke kennis in continuïteit te borgen die nodig is om invulling te geven aan hoogwaardige adviesvraagstukken die voortvloeien uit een toenemende complexiteit en digitale ontwikkelingen die in een stroomversnelling gaan komen. 

Het menselijk kapitaal zal op de langere termijn altijd het onderscheid uitmaken. Dit geldt ook voor wat betreft de positie op de arbeidsmarkt. Het zijn van een aantrekkelijke en zichtbare werkgever is van groot belang in de ‘war for talent’. Derhalve is groei dan ook noodzakelijk. Autonoom groeien zou naar verwachting te langzaam gaan om mee te kunnen blijven doen aan de bovenkant van de markt. Daarnaast is een goede spreiding van klanten in het MKB en MKB+ bereik noodzakelijk om niet te kwetsbaar te worden door periodieke roulatie van grote klanten. Vandaar de gezamenlijke visie dat strategische samenwerking door middel van een fusie dé manier is om de continuïteit van beide bedrijven op lange termijn te borgen. 

Koppeling aan een goed internationaal netwerk is van wezenlijk belang. Het wereldwijde HLB-netwerk van onafhankelijke advies- en accountantskantoren sluit goed aan bij de ambitie van de fusieorganisatie. Met een geschiedenis van innovatie en samenwerking is HLB toegewijd om klanten over de grenzen heen te helpen groeien. Met de kracht van 25.000 professionals in 150 landen combineert HLB lokale expertise en wereldwijde capaciteit om aan klantbehoeften te voldoen. De meer dan 700 HLB member firms zijn lokaal gevestigd met diepe wortels in hun lokale gemeenschap en zijn nauw verbonden met professionals van over de hele wereld."

Gerelateerde artikelen