To merge or not to merge…

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 11:24
Mede door de Brexit zoeken steeds meer Britse advocatenkantoren voet aan de grond in Europa. Slaan ze hun slag op de Nederlandse juridische markt?

Als het gaat om de aantrekkingskracht van Nederland als vestigingsland is de waarde van ons rechtsstelsel relatief beperkt, en de aanwezigheid van Schiphol niet te onderschatten, zo schrijft Folkert Jensma, een tikkeltje gechargeerd samengevat, in de NRC van zaterdag 8 juni.

Het artikel, ingegeven door de Brexit, gaat over de verhuizing van een internationaal mediabedrijf van Londen naar Amsterdam en de rol van onder meer financieel-economische, juridische en politieke factoren die bedrijven meenemen bij het bepalen van de nieuwe vestigingsplaats. Bijvoorbeeld: ’Hoe werden de kansen van Wilders hier ingeschat?

En waar Netflix, Discovery, het European Medicines Agency (EMA), Norinchukin, en Jane Street Financial gaan, daar volgen de internationale advocatenkantoren. Het aantal internationale kantoren dat de afgelopen 12 maanden z’n blik heeft verlegd van Londen naar het Continent is niet minder dan opvallend te noemen – of, gezien de Brexit-ontwikkelingen misschien juist helemaal niet opvallend… 

De strategische keuze van internationale advocatenkantoren om ten oosten van het Kanaal kansen en mogelijkheden te ontwikkelen is veelal een combinatie van de volgende overwegingen: een follow-your-client-strategie; wat-we-uitbesteden-kunnen-we-ook-zelf-doen; het aanbrengen van een verbreding en verdieping in de value proposition. Daarbij richten zij zich geografisch met name op de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Italië, en Scandinavië en qua marktsegment op de nationaal onafhankelijke -en boetiekkantoren en teams, die opereren in het hogere segment van de markt.

De executie van de Continentaal Europees strategische expansie door internationale kantoren gebeurt op drie verschillende manieren:

  1. Door het aantrekken van nieuwe (laterale) teams (strategic sourcing) om binnen het bestaande kantorennetwerk op het Continent de huidige praktijkgroepen en sectorexpertises te versterken.
  2. Het openen van nieuwe kantoren (market entry), bijvoorbeeld door te fuseren met/ het overnemen van bestaande onafhankelijke kantoren.
  3. Het verder ontwikkelen en versterken van het internationale netwerk met nationaal onafhankelijke kantoren in de landen waar zij zelf geen vestiging hebben en/of niet over de juiste competenties beschikken (international referral strategy).

De juridische markt is – internationaal en nationaal – de laatste jaren in hoog tempo een meer ‘volwassen’ markt aan het worden en die trend zet zich, door tal van ontwikkelingen, alleen maar verder voort. Daar komt bij dat internationale kantoren de financiële mogelijkheden hebben om te investeren in het aantrekken van hoogwaardige teams, en in de integratie van die teams in hun internationale netwerk. Ga maar na; op grond van de 2018-omzetcijfers van Nederlandse kantoren, zijn er 4 Nederlandse kantoren met een omzet van meer dan € 100 miljoen, in de US zijn dat er 187 (AmLaw 200), en in de UK zijn er 43 advocatenkantoren met een omzet van meer dan € 100 miljoen (LB 100).

In tijden waarin internationale kantoren uit Londen en New York strategieën ontwikkelen om, hun bestaande kantoren op het Continent te versterken, nieuwe kantoren te openen, en meer focus aan te brengen in hun internationale referral strategie, kunnen nationale onafhankelijke advocatenkantoren niet achterblijven en rustig afwachten op wat komen gaat. 

Advocatenkantoren doen zichzelf te kort door ieder telefoontje af te wijzen, maar ook door – blind enthousiasme – in een onbekend avontuur te stappen.

Robert van Beemen, Venturis Consulting Group

Gerelateerde artikelen