W&I Next Level

Niek Post van Kröller Boom over de voordelen van synthetische garanties in het dealproces. Deze explainer verscheen eerder in de M&A 1000 van 2020.

Het is inmiddels een goede gewoonte om in dit jaarboek een artikel te wijden aan de Warranty & Indemnity-verzekering.

In 2019 gaven we al aan dat het speelveld van de W&I-verzekering in hoog tempo ontwikkelt tot een transactiefacilitator voor een breed spectrum aan deals. Waar dit eerder voorbehouden was aan de grotere transactie, is het nu ook “gewoon” geworden bij transacties tussen de €20 en €50 miljoen en soms zelfs kleiner. In 2019 hebben we een continue stroom van deze transacties door de W&I-markt zien komen. Dit zal in 2020 zeker doorgaan, gezien de doorlopende exits, met name in de MKB-markt.

In tegenstelling tot de traditionele verzekeringsindustrie ontwikkelt de specifieke W&I-sector zich verder. We stomen op naar het NEXT LEVEL, waarbij wij als een van de eerste partijen samen met onze business partners de zogeheten Synthetische Garanties hebben ontwikkeld en verwerkt binnen de W&I-structuur.

Synthetische garanties

We zien in de praktijk in iedere transactie een grote gemene deler in de garantiesets. Deze worden veelal door de verkoper uiteengezet en daarna met de koper besproken om uiteindelijk op een voor beide partijen aanvaardbare set garanties uit te komen. In de staart van de transactie moet ook de W&I-verzekeraar deze set garanties inzien en zoveel mogelijk gaan verzekeren. Van de grote gemene deler aan garanties kunnen we vaak
vooraf al vaststellen wat de aanvaardbare uitkomst zal worden. Met Synthetische Garanties draaien we het proces volledig om. De grote gemene deler aan garanties is vooraf volledig uitgewerkt in een W&I-polis format. De verzekeraar committeert zich hier vooraf
aan en het geeft guidance over de scope van het due diligence, wat de verzekeraar verlangt voor dekking van de Synthetische Garanties. Hierdoor hebben de verkoper en koper al in een vroeg stadium duidelijkheid over een groot deel van de garanties. Uiteraard blijven er altijd een aantal onderwerpen van discussie over, maar een grote en snelle eerste stap is gezet.

Verkorting transactieproces

Hierdoor wordt het transactieproces verkort en kan aandacht besteed worden aan de specifieke zaken van de deal. Zowel aan de verkoopkant als aan de koopkant heeft deze aanpak voordelen. In een auctionproces kun je als potentiële koper bijvoorbeeld een behoorlijke voorsprong op de andere bieders creëren door een aanzienlijk deel van de garanties al naar je toe te trekken, waardoor de verkoper deze niet meer hoeft af te geven.

Uiteraard heeft deze W&I NEXT LEVEL nog verdere toelichting nodig, maar de ontwikkeling is gestart. Dit zal zeker ook voor de mid-market transacties de transactiedoorloop versnellen en meer duidelijkheid geven aan de betrokken partijen.

Voor 2020 verwacht ik een verdere doorstroom van het huidige mid-markt transactievolume. Hierbij zal de gemiddelde transactiesnelheid lager zijn, maar mede door de introductie van de methodiek van Synthetische Garanties kan dit worden versneld en nog efficiënter worden gemaakt!

Gerelateerde artikelen