Big Brother is watching you(r M&A transactions)

Megan Ruigrok en Joost Polman van Baker McKenzie over de snel veranderende praktijk rond de meldplicht bij M&A-transacties.

In het huidige fiscale klimaat is fiscale planning een vies woord en is transparantie het ultiem haalbare voor autoriteiten. In het geweld van nieuwe (internationale) regels over renteaftrek, hybrid mismatches en digital-services-tax, sijpelt ook de behoefte van belastingautoriteiten aan meer informatie door. De meest recente ontwikkeling op het gebied van transparantie is het melden van zogenoemde 'meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies'. Deze op een EU-richtlijn gebaseerde regels houden in dat als sprake is van een transactie met daarin een fiscaal grensoverschrijdend planningsaspect, er een grote kans is dat de transactie gemeld moet worden aan een Europese belastingautoriteit.

De meldplicht heeft ook impact op de M&A-wereld. Een aan- of verkooptransactie valt niet snel onder de meldplicht. Bij een pre- of post-transaction restructuring is de kans daarentegen al een stuk groter. Wordt voldaan aan de voorwaarden? Dan zal een "intermediair" informatie over deze pre- of post-restructuring moeten melden. In principe hebben de adviseurs die betrokken zijn bij de transactie de meldingsplicht. Let wel: in Nederland doen advocaten en notarissen een beroep op hun verschoningsrecht. De kans is dan groot dat de meldplicht wordt doorgeschoven naar adviseurs zonder verschoningsrecht (niet-Nederlandse advocaten/notarissen, financiële instellingen, fiscalisten) of in afwezigheid daarvan naar de koper of verkoper zelf. Geen enkele bij een transactie betrokken partij kan dus uitsluiten dat er een meldplicht voor hen geldt.

Key is dat deze meldplicht geldt voor transacties vanaf 25 juni 2018. Hoewel de wetgeving nog niet geïmplementeerd is, heeft de meldplicht terugwerkende kracht. Vanaf 1 juli 2020 moet binnen dertig dagen gemeld worden (medio 2020 wordt er een inhaalslag gemaakt voor de eerste periode). Why should you care? Niet melden kan – in het ergste geval – resulteren in een boete van 820.000 euro per niet-gemelde transactie. Dat zijn 820.000 redenen om de interne huishouding op orde te hebben. Ook komen de meldingen in een database waar de belastingautoriteiten van alle lidstaten bij kunnen. De regel geldt: hoe meer informatie belastingautoriteiten hebben, hoe meer vragen ze stellen. En hoe meer vragen ze stellen, hoe groter de kans op een additionele belastingclaim.

Het checken op compliance met deze meldplicht – en voornamelijk het boeterisico – zal een onderdeel worden van toekomstige transacties en ook het (vendor) tax-due-diligence. Voor nu raden wij u aan om te evalueren of u na 25 juni 2018 betrokken bent geweest bij M&A-transacties die mogelijk onder deze meldplicht vallen.  

Megan Ruigrok, senior associate tax en Joost Polman, M&A senior associate, Baker McKenzie

 

Gerelateerde artikelen