Kabinet in overleg met bedrijven over vestigingsklimaat

Kabinetsleden komen donderdag bijeen op het Catshuis om te praten met bedrijven over het vestigingsklimaat in Nederland.

Naast premier Mark Rutte zijn onder anderen ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken) en Sigrid Kaag (Financiën) aanwezig. Zij spreken met vertegenwoordigers van grote bekende Nederlandse bedrijven en familiebedrijven, maar ook (voormalige) startups. Voorvrouw Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW is ook uitgenodigd.

Aan de genodigde bedrijven wordt gevraagd tegen welke problemen zij aanlopen. Bedrijven pleiten vaak voor gunstige belastingregelingen, maar in het gesprek over het investeringsklimaat zal het vooral over andere zaken gaan, zoals het onderwijs in Nederland. Ook de krapte op zowel de arbeidsmarkt als het elektriciteitsnet zullen volgens betrokkenen worden besproken. Een belangrijk onderwerp is verder de vergunningverlening voor projecten, die nog steeds spaak loopt vanwege de stikstofcrisis.

De sessie wordt gehouden in voorbereiding op de voorjaarsnota, hoewel betrokkenen geen nieuw beleid verwachten als directe uitkomst van de sessie. Het kabinet wil Nederland aantrekkelijk houden voor bedrijven om zich in Nederland te vestigen en hier te ondernemen.

Dat is volgens VNO-NCW zeker nu van groot belang. De lobbyclub trok vorig jaar meerdere keren aan de bel, en sprak zelfs van een "vrije val" van het vestigingsklimaat. VNO-NCW lanceerde daarnaast een manifest om het ondernemingsklimaat in Nederland te beschermen. De club kreeg steun vanuit gemeenten, provincies en tal van andere organisaties.

Lees ook

Nederland aan het afglijden: aangepraat of reëel probleem?

Wat betekent een verslechterend vestigingsklimaat voor M&A?

6 verbeterpunten voor het Nederlandse ondernemersklimaat
 

Gerelateerde artikelen