Hoop voor garnalenpellers na vernietigend oordeel pre-pack

De pre-pack-doorstart van garnalenverwerker Heiploeg krijgt een staartje. Het Europese Hof van Justitie besloot dat een pre-pack geen uitzonderingspositie geniet zoals een faillissement, waar wel vanuit was gegaan bij de doorstart van Heiploeg.

In 2014 verkocht een bankenconsortium het failliet verklaarde Heiploeg aan branchegenoot Parlevliet en Van der Plas. Bij de overname was gebruik gemaakt van de pre-packconstructie, waarbij de overname voorafgaand aan het faillissement was uitonderhandeld. Bij de doorstart verloren 90 van de 300 mensen hun baan.

De vakbonden FNV en CNV pikten dit niet. Zij vonden het baanverlies en de verslechtering van de arbeidsvoorwaarden onacceptabel. De kantonrechter van de rechtbank Overijssel deelde die visie niet en oordeelde dat de doorstart van de garnalenverwerker Heiploeg correct is verlopen. De werknemers hadden geen recht op behoud van hun baan of arbeidsvoorwaarden, omdat bepalingen die gelden bij een gewone overgang van een onderneming bij de doorstart van Heiploeg niet zouden gelden.
 
Daar lieten de vakbonden het niet bij liggen. Zij zijn in hoger beroep gegaan bij het hof Arnhem. De Arnhemse rechtbank heeft de zaak aangehouden in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie van de EU over de pre-pack van Smallsteps. De Europese rechter oordeelde donderdag dat de koper volgens de Europese richtlijn wel alle werknemers met bestaande arbeidsvoorwaarden had moeten overnemen.

Heiploeg of de Nederlandse staat
Goed nieuws voor de vakbondsmannen van Heiploeg. Volgens de advocaat van de FNV Anton Broos van Advocatenkantoor Varrolaan, is nu de vraag of de Nederlandse wet conform de Europese richtlijn kan worden uitgelegd. “Als dat wel zo is, dan worden de vorderingen tegen Heiploeg toegewezen. Is dat niet zo, dan kan de Nederlandse staat aansprakelijk worden gesteld voor de schade die werknemers lijden als gevolg van de verkeerde implementatie in nationale wetgeving door Nederland van de EU-richtlijn.”
 
Als de vorderingen worden toegewezen dan heeft dat grote gevolgen voor Heiploeg. Voor zover ze daartoe de middelen heeft moet het bedrijf de werknemers weer in dienst nemen of – als de werknemer dat niet wil – een overeenkomst sluiten over beëindiging van de arbeidsrelatie. Ook moet de garnalenverwerker de portemonnee trekken, want de vakbonden eisen dat het achterstallige loon wordt overgemaak, toekomstig loon op tijd wordt betaald en de proceskosten worden betaald.

Kortom, bij de garnalenverwerkers uit Zoutkamp wordt met spanning uitgekeken naar de volgende stap van het Arnhemse hof. Duurt nog even. De zaak staat voor 30 januari 2018 weer op de rol. 
 
Lees ook:
Europees Hof geeft pre-pack de doodsteek in zaak Smallsteps
Zaak Marlies Dekkers markeert omslag in faillissementsrecht
Behoud van geloofwaardigheid en reputatie centraal bij ‘pre-pack’
ABN AMRO adviseert RvC bij 'pre-pack' doorstart Heiploeg

Gerelateerde artikelen