Wordt private equity te rijkelijk beloond?

De beloningscultuur in Nederland ligt voortdurend onder een vergrootglas. Men vindt al gauw dat iemand te veel verdiend. Verhalen over vermeende sprinkhanen van private-equitymanagers hebben in dat opzicht niet bijgedragen aan een schoner imago van de sector. Maar zouden private-equityhuizen hun fees wel omlaag moeten schroeven?

De overtuiging heerst dat private-equityhuizen slapend rijk worden. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Dat beweerde investment manager Christian Kvorning van PKA, een van de grootste pensioenfondsen van Denemarken, afgelopen najaar tegenover The Financial Times. Management fees, die voorbehouden zijn aan het dekken van de fondskosten, maken private-equitymanagers volgens de Deen 'zeer rijk'.

Prijsmodel twee en 20
Dat kan aardig kloppen. Toch zal er niet snel getornd worden aan het prijsmodel ‘twee en 20’, dat slaat op de management fee van twee procent van de inlegsom (aan de private-equitymanager) voor de performance fee van 20 procent (aan de belegger). Een aantal zaken liggen hieraan ten grondslag.

Limited partners (LP’s), de beleggers in investeringsfondsen, zijn volgens private-equity-dataspecialist Palico vaak niet bij machte om de fees in deze tradtionele sector naar beneden te brengen. Tweederde van de private-equity-investeerders onderschrijft deze stelling. Angst om niet deel te kunnen nemen voert de boventoon bij de meeste middelgrote beleggers.

Grotere LP’s hebben daarentegen iets meer in de melk te brokkelen dan deelnemers met kleinere tickets. Laatstgenoemden lopen namelijk het risico buiten spel gezet te worden doordat de keuze op een investeerder valt die wél bereid is die vergoeding te betalen. De meest gewilde investeringsfondsen zijn snel overschreven en vaak is er ook nog een wachtlijst van investeerders voor de volgende inschrijving.

If you pay peanuts, you get monkeys
Dan rest nog steeds de vraag of private-equitypartijen wel mee willen in het PvdA-voorstel om excessen te voorkomen. Een onderdeel daarvan is vergoedingen van investeringsmanagers transparanter maken. Het laat zich raden dat de vooral door linkse partijen gedragen motie tegen de haren van private equity instrijkt.

“Twee procent aan management fee is nodig om een fonds op gang te brengen en geheel draaiende te houden”, vertelt een private-equitymanager. “Zeker groeiende fondsen vereisen een fee-aandeel, want een goed team bestaat tegenwoordig uit meerdere specialisten, van financieel en operationeel tot IT. En die kosten geld.”

Dat er gegraaid wordt, vindt deze private-equitymanager iets te kort door de bocht. “If you pay peanuts, you get monkeys, voor kwaliteit moet betaald worden. Sponsoren willen vaak niet dat de standaarden verlaagd worden, omdat daarmee ook de kans groot is dat de kwaliteit verloren gaat.”

Reageren?

ghoeks@alexvangroningen.nl

Gerelateerde artikelen