Waarom private equity baat heeft bij opkomende markten

Opkomende markten herbergen tachtig procent van de wereldbevolking. 

Private equity-bedrijven in opkomende markten verkeren in een unieke positie om verandering op grote schaal aan te brengen en impact te leveren. Andere beleggers hebben niet dezelfde inpact.

Dat stelt Felix Hermes, Head of Private Equity and Sustainable Infrastructure bij impact investment manager BlueOrchard. Hermes pleit voor een focus op dergelijke beleggingen. BlueOrchard is een onderdeel van de Schroders Group. De Schroders Group is een wereldwijde vermogensbeheerder met ruim 800 miljard aan beheerd vermogen.

Klimaatverandering zal armere landen – en vooral vrouwen en de allerarmsten onder hen – veel meer beïnvloeden dan ontwikkelde economieën. Tal van emerging en frontier markets worden erdoor bedreigd. 

Maar dit biedt ook aanzienlijke kansen in snelgroeiende markten. Technologie is van cruciaal belang om klimaatverandering aan te pakken. Veel van de belangrijkste innovaties hebben groeikapitaal nodig voor een uitrol op grote schaal. 

Private equity kan in opkomende markten hoge niveaus van schaalbaarheid bieden. Toegang tot minder volwassen markten betekent dat relatief kleinere investering een enorm marktpotentieel hebben. Opkomende markten zijn de thuisbasis van tachtig procent van de wereldbevolking. 

Deze markten hebben het wereldwijde bbp laten groeien in de afgelopen decennia, met als gevolg een toename van de wereldwijde middenklasse. 

Dit leidt tot een groeiende vraag naar betaalbare producten en diensten waar private equity op kan inspelen. 

Private equity-investeerders in opkomende markten kunnen bedrijven actief sturen naar deze groeiende vraag. Door relatief grote aandelen in activa te hebben, met minder medeaandeelhouders, kunnen private equity-investeerders waarde creëren en positieve verandering meten.

Voor private equity in opkomende markten is het belang van goed bestuur bij waardecreatie nog groter. De invloed van samenstelling van besturen, management en rapportage ten opzichte van bedrijven in ontwikkelde markten kan enorm belangrijk zijn. Deze ondersteuning vereist expertise en talent in zeer gespecialiseerde markten, die echter moeilijk te vinden zijn. 

Lees ook: De risks en opportunities van klimaatverandering voor investeerders
 

Gerelateerde artikelen