Verkopers bepalen de agenda, ondanks onzekere markt

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 11:17
De ‘verkopervriendelijke’ dynamiek in Europese M&A-transacties is versterkt in '18, ondanks een afname van de omvang van transacties tegen het einde van dat jaar.

Dit staat in schril contrast tot de Amerikaanse markt waar risicoverdeling in het voordeel van de koper blijft uitpakken.

Deze conclusies zijn vandaag door internationaal advocatenkantoor CMS gepubliceerd in de elfde editie van haar jaarlijkse Europese M&A-onderzoek, een analyse over meerdere jaren van de belangrijkste juridische bepalingen in M&A-contracten. Dit onderzoek is het meest omvangrijke in zijn soort en is gebaseerd op een eigen database die meer dan 4.000 transacties over een periode van twaalf jaar omvat.

Stefan Brunnschweiler, Hoofd van de CMS Corporate/M&A-groep, zegt: “De Brexit en andere geopolitieke uitdagingen drukken op de Europese M&A-activiteiten. Tegelijkertijd, wanneer we naar de juridische voorwaarden van transacties kijken, zien wij ondanks de afname van de omvang daarvan nog steeds een verkopersmarkt. Wij denken dat dit niet zal veranderen. Kopers blijven hongerig naar groei en wanneer zij kansen zien, willen zij die verzilveren.”

Roman Tarlavski, partner Corporate/M&A bij CMS in Amsterdam, voegt daaraan toe: “Daarbij komt dat zolang financiering volop beschikbaar is en de rente laag blijft, overnames een aantrekkelijk middel blijven om rendement te behalen.”

Belangrijke bevindingen uit het rapport zijn onder meer:

  • Afname in gebruik van koopprijsaanpassingen

Ongeveer 44% van de deals bevatte een koopprijsaanpassing tegenover 48% in 2017. Dit is een aanzienlijke afwijking van de algemene tendens in de afgelopen jaren.

  • Significante toename in de toepassing van ‘locked box’-structuren

Van de deals zonder koopprijsaanpassing werd in 2018 in 59% van de gevallen een locked box gebruikt. Dat is een significante toename ten opzichte van de 49% in 2017.

  • De populariteit van earn-outs blijft groeien

Er was in 2018 een stijging van twee procentpunten in het gebruik van earn-outs ten opzichte van het jaar ervoor. Een kwart van de kleine en mid-cap deals heeft nu een earn-outregeling.

  • Een recordjaar voor Warranty & Indemnity-verzekeringen (W&I)

Verkopers wenden hun garantierisico’s steeds meer af door het aanbieden van W&I. Bijna een derde (30%) van de deals met een waarde van meer dan 100 miljoen euro bevat een W&I. “Dit product is behoorlijk tot wasdom gekomen in de afgelopen jaren en de gebruiksvriendelijkheid daarvan is aardig toegenomen”, aldus Tarlavski.

Roman Tarlavski

Regionale verschillen

Frankrijk kent het laagste gebruik van aansprakelijkheidsbeperkingen van de verkoper en hanteert ‘de minimis’- en ‘basket'-bepalingen in verhouding minder dan in de rest van Europa. Daarentegen is in het Verenigd Koninkrijk het gebruik van dit soort bepalingen juist toegenomen.

Het beginsel van ‘data room disclosure’ is in Zuid-Europa niet op grote schaal omarmd. Slechts 7% van de transacties in de regio maakt hier gebruik van, vergeleken met 74% in de Benelux en 61% in het Verenigd Koninkijk.

Centraal- en Oost-Europa voeren de lijst aan in het gebruik van ‘MAC-clausules’ (met een toename in 2018) en blijven arbitrage vaker inzetten dan andere Europese jurisdicties. De Duitssprekende landen bevinden zich qua risicoverdeling opnieuw in het midden.

In tegenstelling tot Europa zijn de Verenigde Staten een kopersmarkt. Dit is terug te zien in een veel frequenter gebruik van koopprijsaanpassingen en MAC-clausules.

Over het onderzoek

De CMS European M&A Study 2019 biedt inzicht in de juridische bepalingen in fusie- en overnamecontracten, maakt vergelijkingen binnen Europa en met de Verenigde Staten en identificeert trends in de markt. CMS heeft private M&A-overeenkomsten met betrekking tot zowel niet-beursgenoteerde publieke als private organisaties in Europa in de periode van twaalf jaar van 2007 tot en met 2018 geanalyseerd. Van de 4.109 CMS-transacties die zijn geanalyseerd, hadden er 458 betrekking op 2018 en 3.651 op de periode 2010-2017.

 Het volledige onderzoek is hier te downloaden.

Gerelateerde artikelen