Rolf Metz, Écart Invest: “Financiële functie essentieel voor bedrijfssucces”

Faillissementen van bedrijven zijn vaak niet te wijten aan de crisis, maar eerder aan gebrekkig financieel inzicht van de directie. Dat betoogt Rolf Metz van Écart Invest, dat een marktanalyse onder 24 bedrijven heeft uitgevoerd. Metz: "Veel leed had voorkomen kunnen worden als meer ondernemers goed zicht hadden op alle onderdelen van het bedrijf."
Niet de economische conjunctuur, maar het ontbreken van een financiële directeur is ondernemingen in het groot-MKB vaak noodlottig. Uit de marktanalyse blijkt dat 80 procent van de bedrijven, die er uiteindelijk voor kiezen de financiën wél een rol te laten spelen, het significant beter doet. 

Bedrijven met meer dan 250 medewerkers zijn onderworpen aan strenge boekhoudkundige verplichtingen en hebben dan ook meestal een financieel directeur. Bij kleinere bedrijven is zó duidelijk zichtbaar hoeveel geld er in en uit gaat dat dit vanzelf wordt meegenomen in de koersbepaling van het bedrijf. Bij het groot-MKB vallen de financiën vaak tussen wal en schip.

Focus ambitie struikelblok ondernemers
De directie van bedrijven in het groot-MKB richt zich het liefst op ondernemen. Zij investeert te weinig in een stevige financiële professional voor de cijfermatige kant van de zaak. Hierdoor ontstaat scheefgroei tussen de ambities van de directie en de daadwerkelijke financiële situatie. "De directie wordt dan nauwelijks geconfronteerd met de financiële consequenties van haar beslissingen", aldus Metz, partner bij Écart Invest. Dit manifesteert zich op verschillende vlakken van de bedrijfsvoering. Metz: "De problemen die we zien bij bedrijven lopen uiteen van een gebrek aan overzicht op gebied van voorraadbeheer tot inzicht in inefficiënte bedrijfsprocessen en onrendabele klanten en bedrijfsonderdelen."
 
De analyse laat zien dat voor een gezonde bedrijfsvoering, de strategie nooit los gekoppeld kan worden van de financiën. Metz: "Veel leed had voorkomen kunnen worden als meer ondernemers goed zicht hadden op alle onderdelen van het bedrijf." Bij vier op de vijf bedrijven verbeterden de prestaties aanzienlijk na het aanstellen van een financiële man in de directie. 

Uitkomst analyse van 24 (voormalige) portfoliobedrijven 
4 bedrijven presteerden zwak
Deze bedrijven hadden allemaal een zwakke financiële functie, daarom is bij deze
bedrijven de financiële functie versterkt. Na het versterken van de financiële functie ging het bij 3 beter; die presteerden bijna gemiddeld t.a.v. de portefeuille. Voor 1 bedrijf is het te vroeg om uitspraken te doen, maar dat rapporteert inmiddels goed
13 bedrijven presteerden gemiddeld
Hiervan hadden er 6 een slechte tot onder gemiddelde financiële functie. Zij presteerden
allen duidelijk slechter dan de overige bedrijven in deze groep. Na Het versterken van de financiële functie zijn 4 bedrijven naar bovengemiddelde prestaties gebracht door de financiële functie te
versterken. Eén bedrijf heeft het niet gehaald en voor een ander bedrijf is het nog te vroeg om uitspraken te doen. 7 bedrijven hadden een gemiddeld tot goede financiële functie. Zij presteren allen boven gemiddeld.

7 bedrijven presterden goed
Allen hadden een gemiddeld tot goede financiële functie
Gerelateerde artikelen