Private Equity heeft steeds meer oog voor maatschappelijke impact

Investeerders uit de Private Equity-sector wegen de maatschappelijke impact van het bedrijf waarin zij investeren nadrukkelijk mee in hun investeringskeuze. Dat blijkt uit een onderzoek van accountants- en adviesbureau PwC onder ruim 200 Private Equity-huizen uit 35 verschillende landen.

De zogenoemde ESG-aspecten, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de impact op het milieu, de maatschappij en governance, spelen een alsmaar grotere rol in investeringsstrategieen en het portfoliobeheer. 72% van de respondenten geeft aan bedrijven altijd te beoordelen op ESG-risico's en -kansen. Meer dan de helft (56%) van de ondervraagde Private Equity-huizen geeft aan investeringen niet te zijn aangegaan vanwege het niet voldoen aan ESG-criteria. 

”De ESG-factoren zijn niet meer weg te denken bij investeringsbeslissingen en duurzaamheid betreedt in de private equity-sector het stadium van volwassenheid”, merkt Joukje Janssen partner en expert op het gebied van duurzaamheid bij PwC. Zo stelt 66% van de bevraagde firma’s dat waardecreatie de voornaamste drijfveer is om verantwoord te investeren. In 2019, toen het onderzoek ook werd uitgevoerd, was risicobeheer nog leidend bij beslissingen. Ook het feit dat meer dan de helft van de bevraagde firma’s stelt dat de eindverantwoordelijkheid voor responsible investment bij het bestuur ligt in plaats van bij een gespecialiseerd ESG-team, is illustratief voor het stadium waarin duurzaamheid binnen private equity zich bevindt. “De Nederlandse PE-huizen die aan de survey deelnamen, scoren daarin nog beter. Zij onderscheiden zich positief van andere Europese landen en leggen in hun investeringsstrategie een stevige focus op ESG”, aldus Janssen. 

Aan de Global Private Equity Responsible Investment Survey 2021 deden 209 PE-huizen mee uit 35 landen, waarvan 81% uit Europa. De Europese firma’s hebben hun strategieën en investeringen in de laatste jaren moeten aanpassen aan EU-regelgeving die stevige transparantie vereist. Joukje Janssen is lid van de onderzoeksgroep die de survey maakte: ‘In Europa is er veel aandacht voor ESG, maar ook in de Verenigde Staten zien we groei. Het op ESG gericht vermogen steeg in de VS in twee jaar tijd met ongeveer vijf biljoen dollar.’

Binnen private equity gaat de meeste aandacht uit naar het klimaat. Zo geeft de helft van de respondenten aan actie te ondernemen tegen klimaatrisico’s in hun portefeuille en houdt 36% rekening met klimaatrisico’s bij het nemen van investeringsbeslissingen. Voor sociale risico’s is nog minimale aandacht. 

Gerelateerde artikelen