Private-equityinvesteerders en banken mogelijk dupe van Telecomwet

De eerste tekenen van economisch nationalisme beginnen ook in Nederland zichtbaar te worden. De lang aangekondigde wet van minister Henk Kamp van Economische Zaken om telecombedrijven te beschermen tegen buitenlandse bieders geeft daar blijk van. Het wetsvoorstel ontbeert op een aantal cruciale punten echter juridische precisie, stelt overnameadvocaat Jeroen Sombezki. Met mogelijk grote consequenties voor sommige acquisitiejagers.

M&A-advocaat Jeroen Sombezki van advocatenkantoor Van Doorne gaat in een memo naar aanleiding van het wetsvoorstel – dat al lange tijd in voorbereiding is – in op de mogelijke gevolgen. Het telecomplan pleit ervoor om buitenlandse kopers voor Nederlandse bedrijven in de telecomsector makkelijker buiten de deur te houden. 

KPN
Minister Kamp sprak op 16 februari het voornemen uit een wet in het leven te roepen, de zogeheten Telecomwet, die de overheid het recht geeft om overnames te verbieden of terug te draaien. Aanleiding voor het wetsvoorstel was de ongewenste poging van de Mexicaanse miljardair Carlos Slim in 2013 om KPN in te lijven. De wet kwam niet direct tot stand; Kamp wilde welkome investeerders niet allemaal tegelijk wegjagen.

Vage grenzen
De afgelopen jaren heeft de minister de tijd genomen om het voorstel verder aan te kleden. Dat is inmiddels gebeurd, maar niet naar ieders tevredenheid. M&A-advocaat Sombezki, specialist in het sluiten van TMT-deals, stelt een aantal punten aan de kaak, waarbij het wetsvoorstel volgens de jurist te veel bewegingsruimte zou laten aan de politiek voor eigen interpretatie.

Zo vormt de brede definitie van telecommunicatiepartijen (telco's) een struikelblok. Tech- en telecombedrijven worden volgens Sombezki te makkelijk op een hoop gegooid. Als gevolg creeërt het wetsvoorstel 'een gebied van vage grenzen', waarin zowel traditionele telecombedrijven als de TMT-sector in zijn geheel, incluis technologische subsectoren als FinTech en HealthTech, door elkaar gemixt worden. Door wezenlijk andere bedrijven werkzaam in verschillende sectoren onder dezelfde definitie te scharen, sluimert het gevaar dat welkome investeerders onbedoeld de wijk nemen naar andere ondernemingen of de hand op de knip houden. 

Controlerend belang
Een heldere omschrijving van telco's is niet het enige waar het aan schort. Over de reikwijdte van het controlerende belang van 30 procent – het percentage van de aandelen dat absolute zeggenschap binnen een onderneming geeft – uit Sombezki eveneens zijn zorgen. Het is volgens de advocaat onduidelijk waarom Kamp een gelijke drempel hanteert voor alle partijen.

Onderscheid tussen het controlerende belang in private partijen en publieke (beursgenoteerde) ondernemingen wordt namelijk niet gemaakt. Opvallend blijkt uit de woorden van de overnameadvocaat, want bij laatstgenoemde weegt 30 procent van de stemmen in een aandeelhoudersvergadering doorgaans zwaarder, dan hetzelfde belang in een private onderneming. Volgens de M&A-advocaat leidt dit tot juridische ongelijkheid.

Nationale veiligheid
De motieven van nationale veiligheid en publieke risicobeoordeling spelen ook een voorname rol in het opwerpen van beschermingsconstructies. Volgens minister Kamp dient een 'uitgebreid pakket van feiten en omstandigheden' ervoor te zorgen dat intransparante en louche praktijken eenvoudiger en sneller worden ontdekt en niet bij Nederlandse ondernemingen voorkomen. De minister wil zo kopers kunnen weren die banden hebben met de onderwereld, kopers die zomaar kunnen omvallen of waarvan onduidelijk is wie er de dienst uitmaakt.

In naam van nationale veiligheid zouden ook betrouwbare partijen op de blacklist kunnen belanden. Met name respectabele derde partijen als private-equityinvesteerders en banken geven immers niet altijd alle informatie prijs. Volgens Sombezki worden deze twee groepen 'in potentie buitenproportioneel' geraakt door de reikwijdte van het wetsvoorstel. Zo zou de dealzekerheid en -uitvoering theoretisch een flinke klap kunnen krijgen, doordat voornamelijk private-equityhuizen en banken nodeloos een halt wordt toegeroepen. 

Onderschatting
De M&A-advocaat vindt dat de vormgevers van het wetsvoorstel het belang van dealzekerheid en -uitvoering in grensoverschrijdende M&A-processen hebben onderschat. Transacties zijn vaak zeer complex en tijdrovend, stelt hij, waarbij een heldere definitie van telco's en een praktische en toegesneden benadering van het controlerende belang essentieel zijn. 

Overigens duurt het naar verwachting nog enige tijd voordat het definitieve wetsvoorstel goedgekeurd kan worden door de Tweede Kamer. Het demissionair kabinet VVD-PvdA maakt weinig kans op een hernieuwde samenwerking. Met 42 zetels is het sterk gemarginaliseerd. Voor de VVD gloort er de hoop, met mogelijke coalitiepartner CDA, het wetsvoorstel voor bescherming van nationale bedrijven in 'vitale sectoren' na de kabinetsformatie weer op te pakken. 

Biedingengeweld
De bekendmaking van het wetsvoorstel komt in een tijd, waarin biedingengeweld vanuit het buitenland aan de orde van de dag is. Het begon eind vorig jaar met de mislukte poging van Bpost om PostNL over te nemen, gevolgd door de grimmige acquisitieperikelen rondom TMG tussen Vlaamse uitgeverij Mediahuis en Talpa. Daags na Kamps oproep op 16 februari maakte Unilever bekend een bod te hebben afgeslagen bod van Kraft Heinz, terwijl een maand later het Amerikaanse verfconcern PPG het eerste – en later ook het tweede – aanvalsbod op AkzoNobel inzette.


Op 7 juni organiseert M&A Community het jaarlijkse Private Equity Summit, met Ivo Lurvink (CVC Capital), Volkert Doeksen (AlpInvest) en Just Spee (Stage Entertainment). Gearriveerde investeerders uit de PE-wereld komen deze dag bijeen om over onder andere bovengenoemd wetsvoorstel in debat te gaan. Meld u hier aan.

Gerelateerde artikelen