Nederlandse beursondernemingen hebben langere termijn hoog in vaandel

Bestuurders van Nederlandse beursbedrijven hebben meer oog voor de langetermijnconsequenties van hun beleid en strategie dan hun Amerikaanse evenknieƫn.

Deze langetermijnoriëntatie is de afgelopen tien jaar ook enigszins sterker geworden. Drijvende krachten hierachter zijn de overwegend langetermijnhorizon van de aandeelhouders van Nederlandse beursondernemingen en de langeretermijnoriëntatie van het beloningsbeleid van het bestuur via de opname van langetermijn-prestatiecriteria.

Dit blijkt uit onderzoek van het Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR) van de Rijksuniversiteit Groningen, uitgevoerd in opdracht van Eumedion.

Amerikaanse ondernemingen
Het iGOR heeft de openbare verslagen geanalyseerd van 1444 analisten- en beleggersbijeenkomsten van in totaal zestig Nederlandse beursondernemingen in de periode 2002-2016. Aan de hand van de tijdens deze bijeenkomsten gegeven presentaties van de bestuurders en de antwoorden op vragen van beleggers en financieel analisten werd onderzocht of de bestuurders waren gefocust op korte dan wel langetermijngevolgen van hun gevoerde strategie en beleid.

Soortgelijk onderzoek is in het verleden verricht naar het gedrag van bestuurders van Amerikaanse beursondernemingen. Uit het iGOR-onderzoek blijkt dat de bestuurders van Nederlandse beursondernemingen meer op de lange termijn zijn gericht dan de bestuurders van Amerikaanse ondernemingen.

Sectorverschillen
Wel zijn er grote verschillen tussen sectoren. De langetermijnoriëntatie is het sterkst bij Nederlandse vastgoedfondsen en bouwbedrijven en zwakker bij Nederlandse banken en verzekeraars.

De Groningse onderzoekers hebben ook onderzocht wat de gevolgen zijn van eventuele korte- of langetermijngeneigdheid onder bestuurders voor het gevoerde (financiële) beleid en de waardecreatie van de ondernemingen.

Autonoom
Het blijkt dat de tijdshorizon van de bestuurders van Nederlandse beursondernemingen geen invloed heeft op hun besluiten ten aanzien van bijvoorbeeld (langetermijn-) investeringen in onderzoek en innovatie, marketing- en reclamecampagnes en duurzaamheid.

Volgens de onderzoekers reflecteert dit het Nederlandse corporate-governancesysteem waarin de bestuurders van Nederlandse beursondernemingen de strategie en het beleid autonoom kunnen bepalen, zonder dat zij hiervoor goedkeuring nodig hebben van aandeelhouders.

(Foto: Paul Polman, CEO van Unilever)

Lees ook:
Jan Hommen, Jeroen van der Veer en Peter Wakkie eens met Kamp
Kamp met M&A-experts in gesprek over bedenktijd overnames

 

 

Gerelateerde artikelen