Meer vrouwen in private equity en venture capital

249 vrouwelijke investmentprofessionals in 2022. 

Er gaan steeds meer vrouwen werken in de private equity- en venture capital-industrie. Afgelopen jaar bestond 29 procent van de toename van investmentprofessionals uit vrouwen, blijkt uit onderzoek door de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). 

In 2022 waren 249 vrouwelijke investmentprofessionals werkzaam in de industrie (private equity, venture capital, corporate venture capital, regionale ontwikkelingsmaatschappijen). Dit zijn er 56 meer dan in 2021, toen dit 193 vrouwen waren. Dat is een stjging van 15 procent naar 17 procent vrouwen. Eind oktober 2020 was nog 13 procent van alle investeringsprofessionals 2020 vrouw.

In 2022 werkten er in totaal 1.472 investmentprofessionals (man en vrouw) in de industrie. Dit is een toename van 192 ten opzichte van 2021 toen dit 1.280 investmentprofessionals waren. 

Private equity

In 2022 waren 88 van de 747 investmentprofessionals in private equity vrouw. In 2021 was die verhouding 68 van de 691. Het percentage vrouwen steeg hiermee van 10 procent naar 12 procent. Van de toename van 56 (van 691 naar 747) was 36 procent vrouw (20 van de 56). Bij de grote private equity firma’s was dit percentage zelfs 76 procent (16 van de 21 nieuwkomers vrouw). Vooral grote private equity teams zijn meer vrouwen gaan aannemen.

Venture capital

In 2022 waren 88 van de 447 investmentprofessionals in venture capital vrouw. In 2021 was die verhouding 65 van de 365. Het percentage vrouwen steeg hiermee van 18 procent naar 20 procent. Van de toename van 82 (van 365 naar 447) was 28 procent vrouw (23 van de 82).

Venture capital loopt voor op private equity als het gaat om percentage vrouwen (20 procent versus 12 procent). Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) en Corporate venture capital (CVC) Het aantal vrouwen in ROM’s en CVC’s is consistent relatief hoog. Behoud van vrouwelijke investmentprofessionals verdient de focus. In 2022 was het percentage vrouwelijk investmentprofessionals bij ROM’s 26 procent (2021: 28 procent). Bij CVC’s 27 procent (2021: 24 procent).

Junior versus senior

De groei van het aantal vrouwelijke investmentprofessionals is vooral zichtbaar op junior niveaus. De stijging op senior niveau is aanwezig, maar nog steeds relatief laag (alhoewel een absolute stijging van circa 50 procent op senior niveau bemoedigend is).

Het percentage junior vrouwelijke investmentprofessionals in private equity steeg van 17 procent in 2021 naar 20 procent in 2022. Bij senior vrouwelijke investmentprofessionals steeg dit percentage van 3 procent naar 4 procent. Het percentage junior vrouwelijke investmentprofessionals in venture capital steeg van 29 procent in 2021 naar 38 procent in 2022. Bij senior vrouwelijke investmentprofessionals steeg dit van 11 procent naar 13 procent.

Mannen-teams

Het aantal teams met louter mannen neemt af. In 2021 had 52 procent van de 171 firma’s geen vrouwen in de investment teams. In 2022 was dit afgenomen naar 46 procent van de teams.

Aanbevelingen

  • Om aanwas in juniorposities te blijven vergroten zouden acties gericht kunnen zijn op het actief en gericht naar buiten treden om vrouwen in alle fases van hun carrière te informeren en enthousiasmeren voor een carrière in de industrie. Rolmodellen kunnen hierin een belangrijke rol spelen.
  • Om genderdiversiteit in mid en senior posities te vergroten zouden acties gericht kunnen zijn op het behoud, de ontwikkeling en doorstroom van junior vrouwen. Het behoud kan worden gestimuleerd door een cultuur te creëren waarin vrouwen zich welkom en thuis voelen en door begeleiding in persoonlijke en professionele ontwikkeling te bieden. Bijvoorbeeld door andere mid en senior vrouwen binnen de organisatie of industrie of door deelname aan het Level 20 mentoringprogramma.
  • Nieuwe-  participatiemaatschappijen worden vaak gestart door 2 of 3 mannelijke vrienden of oud collega’s (founding partners) en blijven vaak klein. Bij uitbreiding wordt initieel gezocht in eigen kring en bij oud collega’s. Acties kunnen erop gericht zijn vrouwen te stimuleren participatiemaatschappijen op te zetten.

Voor het onderzoek hebben de NVP, PGGM en Level 20 (een organisatie die zich inzet voor genderdiversiteit) een desktopstudie uitgevoerd onder investeringsprofessionals bij 171 participatiemaatschappijen in Nederland.

Zie ook: 'Private equity is de mooiste job ter wereld, ook voor vrouwen!!'

Gerelateerde artikelen