M&A Team Grant Thornton samen met Crown Deal Partners

Verzelfstandigd M&A Team verder als samenwerkingspartner Crown Deal Partners.

Het M&A-team van accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton gaat verder als samenwerkingspartner Crown Deal Partners onder leiding van oud-partner Evert Everaarts en senior manager M&A Wouter Wolzak.

Everaarts ziet deze stap als een kans voor het M&A-team om gas te geven op de M&A-praktijk en waardoor ook een groter type klant bediend kan worden: “In de 15 jaar dat ik werkzaam was bij Corporate Finance van Grant Thornton heeft M&A-services een stevige groei gerealiseerd. De huidige markt biedt enorme kansen om in die groei te excelleren en ons team heeft de kennis en expertise in huis die kansen te pakken. En de nauwe samenwerking met andere diensten waaronder transaction support diensten van Grant Thornton maakt het mogelijk om klanten brede dienstverlening te blijven bieden.”

Hans Bootsma, servicelineleader Advisory legt uit dat deze strategische keuze voortkomt uit een aantal ontwikkelingen: “De afgelopen jaren heeft onze M&A praktijk een mooie groei doorgemaakt en zijn we meer en meer betrokken bij steeds grotere transacties. Daar zijn we enorm trots op. Door het M&A-team zelfstandig extern te laten opereren zijn we beter in staat om de service te leveren volgens een structuur waar de fusie- en overnamemarkt om vraagt. En de onafhankelijkheid van onze dienstverlening is zo beter geborgd waardoor intensivering van M&A dienstverlening naar onze assurance-klanten mogelijk is.”

Evertaarts en Bootsma zijn optimistisch over de marktontwikkelingen. “Wij zien nog steeds sterke tractie in het DGA-segment. Zowel op Europees als nationaal niveau vonden het laatste jaar veel transacties plaats. De huidige onzekerheid lijkt voor bedrijven een stimulans om door middel van fusies en overnames de concurrentiepositie te versterken en voor ondernemers een impuls om te verkopen. Enerzijds door de grote beschikbaarheid van kapitaal in de markt, anderzijds door het aanbod van ondernemers die hun bedrijf willen verkopen. De afgekoelde markt waar veel over gesproken wordt zit vooral bij grotere transacties boven de 100 miljoen euro.”
 

Gerelateerde artikelen