Waterland investeert in de Jong & Laan

Participatie in accountancy is een primeur voor Nederland.

Investeringsmaatschappij Waterland gaat investeren in accountants- en adviesorganisatie de Jong & Laan. 

Het partnerschap met Waterland stelt de Jong & Laan volgens een persbericht in staat haar kwalitatief hoogstaande en toonaangevende positie in Oost-, Noord- en Midden-Nederland verder uit te breiden naar de rest van Nederland. "De vraag van klanten en professionals in de accountancy vertalen naar een voortdurend verbredend en verdiepend aanbod van de dienstverlening, is de voornaamste aanleiding voor deze investering. Waterland brengt naast een financiële impuls een bewezen expertise in versnelde groei middels fusies & overnames."

De partners van de Jong & Laan herinvesteren in de nieuwe beheerorganisatie, die door de deelneming van Waterland ontstaat. Waterland en de Jong & Laan zijn conform de wetgeving in de accountancy (Wta) overeengekomen dat de zeggenschap over de controleplichtige activiteiten te allen tijde bij de accountants van de Jong & Laan geborgd blijft. De dagelijkse leiding blijft in handen van het bestuur van de Jong & Laan.

Het is voor het eerst in Nederland dat een investeringsmaatschappij en een accountantsorganisatie een gezamenlijke deelneming initiëren. Voor de Jong & Laan was de participatie van Waterland een strategische keuze. Marco Lokhorst, algemeen directeur: “Onze strategie is gericht op de voortdurende verbetering van de kwaliteit en specialistische kennis van onze dienstverlening met het oog op verdere groei en ontwikkeling van ons netwerk en onze vertegenwoordiging in het land. Dit zijn belangrijke pijlers voor de toekomst van ons kantoor. Onze klanten, voornamelijk MKB-ondernemers, willen anticiperen op ontwikkelingen die hun onderneming kunnen raken of juist versterken. Zij zien de toegevoegde waarde van bijvoorbeeld data-analyse en de rol van technologie in ons advies.”

Daarbij heeft de accountancysector met een flinke krapte op de arbeidsmarkt te maken. Horst in ’t Veld, directeur: “Dat beperkt onze mogelijkheden om goede en passende medewerkers door autonome groei te werven. Dan is het een verstandige strategie om ons aanbod uit te breiden met overnames van kantoren en professionals die onze dienstverlening verder helpen uitbouwen en werknemers een nog aantrekkelijkere werkomgeving bieden. Waterland deelt deze visie en door hun deelneming kunnen we deze versnelling stabiel en voortvarend vormgeven. Ook onze ondernemingsraad steunt dit initiatief unaniem en ziet de kansen die het de medewerkers zal brengen.”  
 

Gerelateerde artikelen