KPMG: Veel verzekeraars op overnamepad

Ruim 80% van de verzekeraars overweegt het komende jaar één tot drie overnames te doen en ruim 90% verwacht onderdelen af te stoten. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek van KPMG onder tweehonderd bestuurders van verzekeringsmaatschappijen die verantwoordelijk zijn voor fusies en overnames binnen de organisatie.

Verzekeraars overwegen dit jaar wereldwijd op grote schaal strategische fusies en overnames om de bedrijfsvoering ingrijpend te hervormen. De bedrijven zoeken op deze manier niet alleen naar mogelijkheden om op een andere manier te gaan werken. Zij willen door middel van fusies en overnames ook toegang krijgen tot nieuwe technologieën. Om een strategische deal te kunnen realiseren, maakt ruim 60% van de verzekeraars op dit moment kapitaal vrij om dit soort investeringen te kunnen doen. Van deze bedrijven heeft zo’n 25% inmiddels meer dan $1 miljard in een dergelijk investeringsfonds ondergebracht.

Anorganische groei

“De bedrijven in de sector kijken in toenemende mate met een strategische blik naar de mogelijkheden die er zijn om anorganisch te groeien”, constateert Dina Aleman, partner bij KPMG Financial Services. Aleman: “ Onder de huidige omstandigheden verwachten bestuurders van verzekeringsmaatschappijen en hun stakeholders dat iedere investering die de onderneming doet op de lange termijn bijdraagt aan de hervorming van de organisatie. Dit is dan ook de voornaamste reden voor M&A activiteiten. Deals die op de korte termijn financieel aantrekkelijk zijn maar uiteindelijk niet duurzaam blijken te zijn, volstaan uiteindelijk niet.”

Azië biedt omvangrijke mogelijkheden

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat twee derde van de onderzochte verzekeraars overweegt om grensoverschrijdende acquisities te plegen. “Gezien het feit dat meer dan de helft van de onderzochte ondernemingen op dit moment actief is in vijf verschillende markten of minder, betekent dit dat zij op zoek gaan naar mogelijkheden in nieuwe markten en regio’s”, zegt Aleman. Aleman: “Bijna de helft van de bedrijven verwacht op zoek te gaan naar potentiële bedrijven in Azië Pacific, 25% richt zijn pijlen vooral op de Verenigde Staten. Met het grootste marktaandeel in de internationale verzekeringssector biedt de Verenigde Staten goede mogelijkheden voor bedrijven die op zoek zijn naar een wereldwijde spreiding van risico’s en inkomsten. Azië daarentegen biedt zeer omvangrijke en gevarieerde strategische groeimogelijkheden voor de lange termijn. In Indonesië, China en India bijvoorbeeld zijn mensen in het algemeen beperkt verzekerd. Mede gezien de enorme bevolkingsgroepen bieden deze landen op de middellange termijn dan ook goede mogelijkheden voor diversifiëring en groei. Met het oog op de toekomstige verstedelijking en de vermindering van de armoede ontwikkelt de regio zich volgens veel verzekeraars de komende jaren tot dé plek voor fusies en overnames.”

China en Japan bezig met inhaalrace

Aleman verwacht dat verzekeraars in de verschillende Aziatische markten ieder op hun eigen wijze zullen reageren op deze nieuwe dynamiek. Aleman: “De meer ontwikkelde markten, zoals China en Japan, zullen waarschijnlijk doorgaan met het kopen van groei in Noord-Amerika en Europa. Chinese bedrijven zijn vooral op zoek naar kennis en expertise om hun lokale infrastructuur te kunnen uitbouwen. Gezien het groeitempo van het land in de afgelopen jaren loopt deze nog steeds achter. Japanse verzekeraars die voor de uitdaging staan om groei op de thuismarkt te realiseren, zullen hun zoektocht naar grensoverschrijdende overnames met name voortzetten om inkomsten en risico’s te kunnen spreiden.”

Gerelateerde artikelen