Familiebedrijf presteert buitengewoon sterk

De omzet groeide bij 84 procent van de Nederlandse familiebedrijven.

Nederlandse familiebedrijven staan er goed voor. Digitalisering en het beleid op het gebied van duurzaamheid zijn de belangrijkste aandachtspunten. Dat blijkt uit de elfde editie van PwC’s Global Family Business Survey, die de stand van zaken peilt onder meer dan tweeduizend familiebedrijven in 82 landen.

In het afgelopen jaar liet het overgrote deel van de Nederlandse familiebedrijven omzetgroei zien. Ook de komende jaren verwachten de Nederlandse bedrijven stabiel te groeien.

Van de Nederlandse familiebedrijven in PwC’s Global Family Business Survey liet 84 procent het afgelopen jaar omzetgroei zien, tegenover 71 procent van de internationale groep. De groei van Nederlandse familiebedrijven gaat vaker met percentages tot tien procent, terwijl buitenlandse ondernemingen vaker dubbele groeicijfers behalen. 

Ook de verwachting voor de komende twee jaar is positief: 81 procent van de Nederlandse bedrijven verwacht groei, naast 77 procent van de familiebedrijven wereldwijd. Net als bij de terugblik, is er ook bij de vooruitblik een verschil te zien: in Nederland wordt de groeiverwachting ‘stabiel’ ingeschat, waar het buitenland meer uitgaat van ‘snelle en forse groei’.

Gevraagd naar capaciteiten waarop de bedrijven goed scoren, ontstaat het beeld dat Nederlandse familiebedrijven een sterk aanpassingsvermogen hebben. 65 procent van de Nederlandse bedrijven zegt hierop goed te scoren tegenover 55 procent internationaal. Aanverwante capaciteiten waarop de Nederlandse ondernemers het goed doen zijn snelle besluitvorming, ophalen van klantenfeedback en transparante communicatie.

Een ander punt waarop Nederlandse familiebedrijven zich onderscheiden van het buitenland is het functioneren van het bestuur. In Nederland zegt 84 procent over een duidelijke governancestructuur te beschikken, in het buitenland is dat slechts 65 procent. 

Dat volgens 81 procent van de Nederlandse deelnemers de familie het eens is over de ondernemingsstrategie, tegenover 59 procent internationaal, past ook in het beeld.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de ESG-thema’s (environmental, social en governance) steeds meer aandacht krijgen binnen familiebedrijven. Een kwart van de Nederlandse familiebedrijven heeft een vastgesteld en gecommuniceerd duurzaamheidsbeleid, terwijl dit internationaal maar om vijftien procent gaat.

Verder zegt in Nederland 41 procent met ESG-beleid bezig te zijn en ruim een kwart noemt het een aandachtsgebied voor de toekomst. Opgeteld stelt ruim negentig procent nu of binnen afzienbare tijd met ESG bezig te zijn.

Met de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zullen ook veel familiebedrijven jaarlijks hun niet-financiële informatie moeten publiceren. Het verzamelen van de niet-financiële informatie is voor veel bedrijven, waaronder ook familiebedrijven, nog een grote uitdaging. Meer dan de helft van de deelnemende Nederlandse organisaties heeft iemand aangewezen die, vaak op bestuursniveau, verantwoordelijk is voor ESG. Daarnaast heeft een goed duurzaamheidsbeleid ook invloed op de rentekosten van kapitaalverschaffers. 
 

Gerelateerde artikelen