Toename van fusies en overnames wekt argwaan

Mededingingstoezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt meer meldingen van fusies binnen. In de eerste helft van dit jaar werden er al bijna evenveel meldingen gedaan als in heel coronajaar 2020.

Mededingingstoezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt meer meldingen van fusies binnen. In de eerste helft van dit jaar werden er al bijna evenveel meldingen gedaan als in heel coronajaar 2020.Toen lag het aantal fusies en overnames dat bij de concurrentiewaakhond werd gemeld een stuk lager dan gebruikelijk.

Tegelijk ziet de ACM dat er ook meer fusies en overnames zijn die nader onderzoek behoeven omdat de combinatie van de twee bedrijven te veel marktmacht zou kunnen krijgen. Fusies tussen bedrijven moeten boven een bepaalde gezamenlijke omzet worden gemeld bij de ACM.

De toezichthouder kan eisen stellen aan fusie bij het vermoeden dat een fusie leidt tot hogere prijzen, verslechtering van de kwaliteit of vernieuwing die in het slop raakt. Zo kan de ACM eisen dat bedrijfsonderdelen worden afgestoten. Ook kan een fusie of overname volledig worden verboden.

(ANP)

Gerelateerde artikelen