Financiering MKB steeds vaker via aandelenparticipatie

De MKB'er is de ballast kwijt van rentelasten en aflossing.

MKB-bedrijven die financiering zoeken zullen dit vaker gaan doen via een aandelenparticipatie. Banken zijn steeds voorzichtiger in hun kredietverstrekking en de oplopende rente maakt lenen ook steeds duurder. 

“We verwachten daarom een verschuiving op de financieringsmarkt in het MKB: bedrijven zullen vaker aangewezen zijn op een aandelenparticipatie”, stelt Dirkjan Takke, directeur van financieringsplatform NLInvesteert. “Maar wie gaat investeren in het eigen vermogen van die bedrijven?”

Bedrijven die financiering nodig hebben, voor groeiplannen of voor herfinanciering, doen in eerste instantie een beroep op een banklening. Banken geven echter minder snel thuis en berekenen hogere rentes dan een paar jaar geleden, betoogt NLInvesteert. Ook de kosten van alternatieve financiering, waarbij investeerders een deel van het krediet verstrekken, lopen op. 

NLInvesteert stapt in deze vraag naar investeerders in het MKB. Tot voor kort verstrekte de organisatie alleen kredietfinanciering. Sinds 1 april verstrekt zij ook aandelenkapitaal uit het eigen aandelenkapitaalfonds NLI Capital. Dit fonds richt zich op financieel gezonde bedrijven die een kapitaalbehoefte hebben van een half miljoen euro of meer.

Takke: “De alternatieve financiering blijft hard nodig, maar niet voor elke onderneming is een passende financiering mogelijk. Ook hier lopen de kosten namelijk op. Deze ondernemers zullen vervolgens bij familie en vrienden aankloppen. Lukt dat evenmin, dan staat er maar één weg open: kapitaal aantrekken door een partij te laten participeren.”

Takke verwacht dat MKB-bedrijven in toenemende mate voor het aantrekken van nieuwe aandeelhouders gaan kiezen. Als voordeel van deze vorm van financiering noemt hij het ontbreken van rentelasten en aflossingsverplichtingen.

Wel komt de onderneming deels in handen van een derde, die daarmee recht krijgt op een deel van de bedrijfswinst. “Daarbij moet een ondernemer wel kunnen aantonen dat het bedrijf een positieve waardeontwikkeling zal doormaken. Dat is een heel andere insteek dan bij een kredietverstrekker”, aldus Takke. 

Aandelenverkoop is wel een lastige keuze voor ondernemers, zeker in het geval van een familiebedrijf. Takke. ”Zolang de ondernemer echter voldoende zeggenschap houdt is dit een potentiële oplossing voor ondernemers die willen groeien, maar hun kapitaalsbehoefte niet volledig met kredietfinanciering kunnen invullen.” 

Maar wie participeert in het eigen vermogen? De meeste MKB-bedrijven staan niet op de radar van private equity-partijen, vanwege hun geringe omvang, stelt Takke: “Pas bij een jaarwinst van twee tot 2,5 miljoen euro wordt een bedrijf interessant voor het gros van deze investeerders. Veel private equity partijen zitten op een berg geld en willen dat over een beperkt aantal, dus grotere, bedrijven kunnen uitsmeren.” 

Hiermee stuiten kleinere bedrijven ook hier op een struikelblok, vervolgt Takke: “We vinden daarom dat er een professionele oplossing in de aandelensfeer moet komen, voor kleine en middelgrote MKB-bedrijven.” 

(ANP)
 

Gerelateerde artikelen