Helft experts vindt fiscaal voordeel bedrijfsopvolging te ruim

Bijna de helft van de notarissen, fiscaal adviseurs en juristen vindt dat personen die een bedrijf erven of als schenking krijgen te ruim bevoordeeld worden door de fiscus.

Personen die een bedrijf erven hoeven dankzij de bedrijfsopvolgingsregeling veel minder belasting te betalen zolang ze het bedrijf voortzetten.

47 procent van de professionals die met de regeling werken vindt die voordelen te ruimhartig, melden Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen op basis van eigen onderzoek. Zij vinden de belastingvrijstelling van minimaal 83 procent over de waarde van de onderneming te hoog. Een andere aanzienlijke groep (38 procent) vindt dat de regeling onveranderd moet blijven. Slechts iets meer dan 8 procent zegt dat de regeling gunstiger moet worden.

De bedrijfsopvolgingsregeling is politiek een heet hangijzer. De regeling is ingewikkeld uit te voeren, en zeer misbruikgevoelig. Jaarlijks komt ongeveer een half miljard aan erf- en schenkbelasting niet in de schatkist terecht door de vrijstelling. Het Centraal Planbureau oordeelde het afgelopen voorjaar dat de dure regeling vaak onnodig is. In veel gevallen hebben de personen die een bedrijf verkrijgen namelijk zelf genoeg geld om de erf- of schenkbelasting direct te betalen.

In het nieuwe onderzoek, waar ook Deloitte aan meewerkte, klinkt dit oordeel ook door. Van de ondervraagde notarissen, adviseurs en juristen vindt meer dan de helft (52 procent) dat het belastingvoordeel niet moet gelden bij de schenking of erfenis van een bedrijf dat zelf genoeg geld in kas heeft om de belasting te betalen. Daarnaast zegt driekwart van de respondenten dat er iets moet gebeuren aan de mogelijkheid om binnen één generatie meerdere keren gebruik te maken van de belastingvrijstelling voor bedrijfsopvolging.

Op sommige punten vindt een meerderheid van de professionals dat de regeling juist ruimer kan. Zo geldt bij het overlijden van een ondernemer dat kinderen vaak geen gebruik kunnen maken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Zij krijgen hun deel van het nalatenschap meestal als geldbedrag, waardoor ze geen beroep kunnen doen op de vrijstelling. 57 procent vindt dat ze dit wel op de een of andere manier zouden moeten kunnen.

Gerelateerde artikelen