Kabinet komt met meetlat voor steun aan cruciale bedrijven

Het kabinet sluit niet uit dat meer bedrijven die van groot maatschappelijk belang zijn, door de coronacrisis in de problemen komen.

Daarom zijn afspraken gemaakt aan de hand waarvan per geval wordt beoordeeld of de overheid financieel moet bijspringen, zoals al bij KLM is gebeurd.

Voor bedrijven die last hebben van de coronamaatregelen bestaan al verscheidene steunregelingen. De overheid betaalt bijvoorbeeld grotendeels de loonkosten door van ondernemingen die een groot deel van hun omzet hebben zien wegvallen. Ook zijn overbruggingskredieten beschikbaar waarvoor de overheid deels garant staat.

Maar voor sommige grote en belangrijke bedrijven is die steun mogelijk niet genoeg. Voor KLM heeft het kabinet al een extra financieel vangnet gespannen ter waarde van 2 tot 4 miljard euro. Daarmee wil het vooral de belangrijke wereldwijde verbindingen die de luchtvaartmaatschappij verzorgt veiligstellen.

Ook bij andere maatschappelijk belangrijke bedrijven is het kabinet bereid iets extra's te doen als dat nodig is. Het gaat dan om ondernemingen die bijvoorbeeld hoogwaardige werkgelegenheid leveren, een unieke rol vervullen in de samenleving of een cruciale schakel vormen in de keten.

Die financiële hulp is alleen beschikbaar als het bedrijf voor de crisis financieel gezond was, en er geen andere oplossingen voorhanden zijn. Een harde voorwaarde is verder dat ook andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de aandeelhouders, een bijdrage leveren.

"De steun moet voorkomen dat gezonde ondernemingen die van groot belang zijn voor onze economie en maatschappij onnodig omvallen waardoor banen en kennis verloren gaan", zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken). "En we doen dit alleen als alle betrokkenen hun schouders eronder zetten."

Kamerbrief over steun individuele bedrijven
 

Gerelateerde artikelen