Investeerder koopt kat in zak door onkunde werkkapitaal

Verleden jaar heb ik een presentatie gegeven voor een groep van particuliere investeerders. Dit naar aanleiding van mijn boek. In de presentatie kwam de relatie tussen nettowerkkapitaal en nettoschuld aan bod.

Hierbij is nettowerkkapitaal gelijk aan debiteuren en voorraad, verminderd met crediteuren. Nettoschuld is gelijk aan totale schuld verminderd met (overtollige) liquide middelen.
 
Investeerders zien onbekend met relatie werkkapitaal en nettoschuld
Van de tachtig investeerders in de zaal was slechts een enkeling met deze relatie bekend, terwijl het kennen van dit verband essentieel is in een bieding op een onderneming. 
 
Wanneer private-equityhuizen of M&A-afdelingen van strategen een indicatieve bieding uitbrengen op een onderneming, dan bevat de biedingsbrief niet alleen de ondernemingswaarde (koopprijs aandelen cash & debt free), maar standaard de toevoeging dat de onderneming een gemiddeld normaal niveau van nettowerkkapitaal heeft (op de balansdatum). 
 
Waarom deze toevoeging? Elke onderneming heeft een bepaald niveau van nettowerkkapitaal nodig voor haar operationele activiteiten. Een tekort aan nettowerkkapitaal zou ertoe leiden dat de onderneming niet goed kan opereren. De onderneming moet dan eerst cashflow aanwenden om haar nettowerkkapitaal weer op peil te brengen. Deze negatieve cashflow verlaagt de waarde van de aandelen. Het tekort vormt een zogeheten debt-like item. 
 
Een onderneming met een tekort aan nettowerkkapitaal heeft een lagere nettoschuld. Dit komt door het lagere vermogensbeslag. Nettoschuld en nettowerkkapitaal zijn communicerende vaten. Ze bewegen altijd exact in tandem
 
Investeerder biedt te veel

Als een investeerder echter niet inziet dat de nettoschuld van een onderneming (op de balansdatum) lager is door een tekort aan nettowerkkapitaal, dan biedt hij te veel voor de aandelen. 
 
Hij moet daarom in zijn berekening de nettoschuld verhogen met dit debt-like item. Omdat dit debt-like item (of cash-like item bij een surplus aan nettowerkkapitaal) altijd aanwezig zal zijn, maar de omvang ervan niet bekend is zonder financial due diligence, neemt hij in zijn biedingsbrief de aanname op dat het nettowerkkapitaal van de onderneming zich op een gemiddeld normaal niveau bevindt (op de balansdatum). 
 
Taco Rietveld is investeringsmanager bij HB Capital en auteur van het Handboek investeren en financieren.
 
Lees ook:
Schuld bestaat niet 
Private equity zoekt commissarissen met sectorexpertise 
Investeren lijkt zo makkelijk 

 

Gerelateerde artikelen