De impact van COVID-19 op zorginvesteringen

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 11:36
'Elk vuiltje in een businessmodel wordt meteen uitvergroot, maar kansen worden ook veel sneller benut.'

Door Constanteyn Roelofs

De komst van COVID-19 heeft grote gevolgen voor de manier waarop zorg en samenleving zijn ingericht. Ook voor venture capital-fondsen en de groeiers en starters van het ecosysteem heeft het virus grote gevolgen. Een gesprek met twee investeerders. 

Voor sommige bedrijven is de coronacrisis een ramp: grote partijen als AirBnB en Uber werden hard geraakt door de anderhalvemetermaatregelen en de daaruit voortvloeiende terugloop in toerisme en vervoer. Als u de afgelopen tijd veel gezoomd heeft, dan is het vast geen verrassing dat de bedrijven die software in de ‘remote’-hoek aanbieden juist heel goed gaan. De meest complexe impact zit echter in de hoek van de zorg – de frontlinie tegen het virus. Wat merken investeerders en ontwikkelaars van de coronacrisis?

Biomarkers 

Olivier Magnin (29), voorheen werkzaam als Investment Associate bij KPN Ventures, werkt momenteel in Londen bij Huma, een snelgroeiend health-tech bedrijf dat digitale zorg toepassingen ontwikkelt. Als Strategie Manager en rechterhand van de CEO is hij onder meer betrokken geweest bij het ophalen van de Series B financieringsronde van $25 miljoen en heeft hij twee recente overnames geleid.

Huma richt zich op de ontwikkeling, validatie en commercialisatie van Digital Biomarkers. Magnin legt uit: “Digital Biomarkers zijn inzichten die we kunnen creëren uit de verzameling van data van het menselijk lichaam; denk bijvoorbeeld aan het analyseren van de manier hoe iemand loopt, hoe iemand praat, of door de beweging van iemands handen.” De data wordt verzameld via sensoren die in de smartphone of wearables zitten, of via de camera. Magnin noemt het voorbeeld van de ziekte van Parkinson. “Als Parkinson patiënt moet je nu eens in de zoveel tijd naar de arts voor een beoordeling van de zogeheten UPDRS score, via onze toepassing kan iemand deze test vanuit huis met zijn camera doen.” 

Met behulp van data-analyse en AI kan er op afstand inzicht worden gegeven of er voor- of achteruitgang is van de ziekte. Deze technologie kan zich er ook voor lenen om bevolkingsgroepen preventief te screenen. Dit is slechts een voorbeeld van de vele ‘digitale assets’ waar het bedrijf aan werkt, vaak in samenwerking met technologiebedrijven als Tencent of Pharma partners zoals Bayer of Johnson & Johnson. Magnin stelt dat de visie van het bedrijf is om op lange termijn meerdere van dit soort digital biomarkers te bundelen om voor het eerst in mensheid de stap te kunnen zetten van ‘reactive naar pro-active healthcare’. 

Digitale zorg oplossingen
Het zijn drukke weken. “Digital healthcare krijgt zeker een uptake, dat merkten we meteen toen de lockdown in Europa begon.” Met name digitale toepassingen die zorg op afstand faciliteren, zoals digitaal contact met je huisarts, of platformen die ziekenhuizen ondersteunen met het monitoren van patiënten op afstand krijgen veel interesse. “Ons platform stelt ons in staat om heel snel specifieke digitale zorg oplossingen te ontwikkelen.” 

Magnin legt het uit aan de hand van een voorbeeld met lego-blokjes, die je eenvoudig en snel in elkaar kan klikken. “We zagen een mogelijkheid om overheden en ziekenhuizen te ondersteunen in de toestroom van COVID-19 patiënten. In twee weken tijd hadden we een COVID remote monitoring platform ontwikkeld, waarbij patiënten met COVID-19 via de smartphone op afstand in isolatie vanuit huis (in plaats van in het ziekenhuis) kunnen worden gemonitord.” 

Patiënten loggen via hun smartphone symptomen zoals hoesten, kortademigheid, temperatuur, maar ook de hartslag wordt gemeten via de camera en het zuurstofgehalte in het bloed via een pulsoxymeter. Op deze manier kunnen artsen op afstand honderden COVID-19 patiënten tegelijk monitoren en via een videosysteem met patiënten bellen mocht dat nodig zijn. Het systeem signaleert wanneer bepaalde waardes achteruitgaan en wanneer het noodzakelijk wordt dat de patiënt naar het ziekenhuis komt voor behandeling.

Stroomversnelling
Magnin stelt, hoe ongelukkig het ook klinkt, dat COVID-19 er wel voor heeft gezorgd dat overheden, ziekenhuizen en artsen nu eindelijk eens gedwongen worden om te kijken hoe ze zorgprocessen anders kunnen inrichten met behulp van technologie. Daarnaast heeft het ervoor gezorgd dat het aankoopproces in een stroomversnelling is geraakt. In geval van een lockdown moet je immers snel in oplossingen denken. 

“Een willekeurig bedrijf dat remote-patient monitoring platformen levert aan ziekenhuizen, werkt traditioneel gezien met sales cycles en deployments van 6-12 maanden.” In deze tijd heeft Huma in een fractie van enkele weken met de Duitse overheid en Britse NHS contracten gesloten om haar COVID remote monitoring platform uit te rollen bij tientallen ziekenhuizen. De data die het bedrijf verzameld van COVID-19 patiënten wordt nu in samenwerking met Johns Hopkins geanalyseerd, met als doel om een ‘COVID-risk score digital biomarker’ te ontwikkelen, een voorspellende risicoscore of een individu ernstige complicaties als gevolg van COVID-19 kan ontwikkelen, zoals virale pneumonie.  

De acceleratie door COVID-19 betekent niet dat het makkelijker is geworden voor alle bedrijven in de sector, zegt Magnin. “Bedrijven die zich richten op het aanbieden van specifieke niche-oplossingen, actief zijn in bepaalde segmenten zoals clinical trials, of die niet snel konden inspringen op de COVID-19 ontwikkelingen, zullen het gedurende de COVID-periode lastig krijgen om commerciële tractie te behalen, met alle gevolgen van dien.” 

Daarnaast is Magnin van mening dat Europa sowieso al een gefragmenteerde health-tech markt kent, met ontzettend veel kleine bedrijven die op nationaal niveau allemaal hetzelfde proberen te doen. “Slechts enkele spelers hebben schaal weten te creëren door significante investeringen op te halen.” 

Magnin stelt dat COVID-19 en de daaropvolgende crisis de health-tech marktverhoudingen gaat veranderen. “Een aantal bedrijven zal door toegenomen interesse vanuit investeerders sneller schaal weten te creëren. Dat is erg positief voor de versnelling van innovatie in de gezondheidszorg. Tegelijkertijd verwacht ik dat de situatie zal resulteren in een versnelling van de consolidatie in de markt. Een aantal kleinere spelers gaan het niet redden, met meer M&A transacties tot gevolg.” 

Huma is actief op zoek om kleinere nichespelers te integreren in haar platform. “In de afgelopen 6 maanden hebben wij twee acquisities gedaan en ik verwacht niet dat het daarbij zal blijven.”

Innovatie versnellen
Een boeiende trend die Magnin waarneemt, is dat ziekenhuizen waar Huma momenteel actief is met haar COVID-monitoring platform, nu ook kijken hoe het platform in de toekomst breder kan worden ingezet voor het monitoren van patiënten met andere ziektes. “Digital biomarkers kunnen dan ook echt een rol gaan spelen in het ziekenhuis van de toekomst.” Magnin stelt echter dat er ook een risico bestaat dat ziekenhuizen en artsen post-COVID gemakkelijk in hun ‘oude patroon’ terug vallen en technologie weer zomaar aan de kant kunnen schuiven. “De tijd zal het leren, maar ik hoop toch echt dat we van deze crisis kunnen leren en digitale oplossingen in de zorg omarmen om innovatie en efficiëntie te versnellen.” 

“De hele sector ligt onder een vergrootglas. We zien een ontzettende versnelling: elk vuiltje in een businessmodel wordt meteen uitvergroot, maar kansen worden ook veel sneller benut.” Aan het woord is Ineke Cazander (34), Investment Manager bij Health Investment Partners, een fonds dat met de hulp van informal investors investeert in innovatieve zorg, met impact. Cazander ziet een duidelijke impact van de coronacrisis op de portfoliobedrijven, die, afhankelijk van de aard en opzet van het geleverde product, te maken krijgen met geheel eigen kansen en uitdagingen. 

Investeren in coronatijd
De crisis is een voor bedrijven om bestaande producten op nieuwe manieren te gebruiken. “We zaten al in SMan, een platform voor huisartsen en waarnemers, die bemiddelt bij waarnemingen in de huisartsenzorg. Daar is veel vraag naar, omdat elke huisarts verplicht is om die diensten af en toe te draaien, maar dat niet altijd even goed uitkomt. In de Coronatijd komt daarbij dat je zo weinig mogelijk patiënten in de wachtruimte wilt, om het besmettingsrisico te verlagen. We hebben nu een ‘huisarts op afstand’-module toegevoegd. Digitale diensten dus. Ook bij Sananet, aanbieder van telemonitoring en eHealth zorg voor chronische aandoeningen, herkennen wij de verdere digitalisering in deze tijd met zorg op afstand en meer zelfregie voor de patiënt.” Hoe goed zorg op afstand werkt ondervond Cazander zelf: “ik had een afspraak bij de kinderarts. Normaal moet je daarvoor naar het ziekenhuis en ben je je hele middag kwijt aan een twintigminutengesprek.” Ook de arts was positief: ’90% van de gesprekken kan zo.’

Gezondheidszorg onder druk 
Op het moment van schrijven heeft Cazander net een mooie investering gedaan in Somnox, een slaaprobot. “We hebben de deal midden in de Coronatijd geclosed. Ineens stond de wereld op z’n kop: wat doet dit voor de onderneming, wat doet dit voor het fonds?” Het was een periode van intens – online – onderhandelen en overleggen. “Uiteindelijk zoom je toch uit en zie je dat het slaapprobleem blijvend is en dat er misschien nu wel een dipje in de top line ontstaat, maar dat het op de lange termijn toch een zinnige investering is. Het leven gaat ook gewoon door.”

Dat er ook negatieve gevolgen zijn maakte Cazander mee met Mantelaar. Mantelaar is een bedrijf dat studenten inzet als mantelzorgers, via een online platform. “Ineens stond alles onder druk. De ouderen zitten in de risicogroep, dus mogen er wel studenten over de vloer komen?” Dit had direct effect op Mantelaar en benadrukt hoe kwetsbaar de groep ouderen is – maar dat is niet het hele verhaal. Hoe dicht investeren bij maatschappelijke impact ligt, werd duidelijk toen uit de feedback van de gebruikers bleek dat de ouderen ook het gezelschap en de gezelligheid van ‘hun’ studenten misten. “Dat is zo ontzettend sneu en je vraagt je soms af wat erger is, het virus of de eenzaamheid.”

“Voor ons geldt dat we gewoon doorgaan met investeren. De gezondheidszorg is onder druk gezet en dat heeft geleid tot een roep naar meer innovatie en impact. Op de korte termijn ondervinden sommige bedrijven misschien een vertragend effect, maar op de lange termijn wordt dat rechtgetrokken. We moeten niet onderschatten hoe veerkrachtig de mensheid is, en hoe sterk het innoverend vermogen is.”

 


Dit artikel is in samenwerking met VEECEE, dé community in Venture Capital. Meer informatie? Ga naar VEECEE.co

 

Gerelateerde artikelen