Olivier Labe (CFO van BNG Bank) over de Europese verkiezingen

Stabiliteit van Europa is een topprioriteit om aantrekkelijk te blijven voor buitenlandse investeerders.

Olivier Labe is CFO van de BNG Bank, maar ook Fransman. In een interview met CFO.nl kijkt hij vooruit naar de aankomende Europese verkiezingen op donderdag 6 juni 2024.

“Als Fransman met een Nederlandse vrouw, voel ik mijzelf echt Europees, dus misschien ben ik bevooroordeeld”, begint Labe. “Maar ik ben nu ook het boek aan het lezen van Caroline de Gruyter, ‘Beter wordt het niet’. Je kunt van alles vinden van de EU. Dat het rommelig is en chaotisch. Maar democratie is per definitie rommelig en suboptimaal – laat staan met 27 landen involved.”

Labe benadrukt dat Europa redelijk goed functioneert op mondiaal niveau. De stabiliteit van Europa als institutie en financieel stelsel is topprioriteit, essentieel voor burgers, vrede, bedrijven, en de financiering van het publieke domein door BNG Bank.

“Alleen zo blijven we aantrekkelijk voor investeerders buiten Europa”, aldus Labe. “Besef: een-derde van onze funding komt van buiten Europa. Dankzij een stabiel Europa kunnen wij Nederlandse overheden geld aanbieden tegen aantrekkelijke tarieven.”

Weerbare bancaire sector
Weerbaarheid van de bancaire sector is cruciaal. “De ECB doet wat mij betreft voldoende om die stabiliteit te garanderen”, zegt Labe. “Er is focus, de goede prioriteiten worden gesteld. Sinds de financiële crisis en de introductie van het gemeenschappelijk toezicht-mechanisme, de SSM (Single Supervisory Mechanism’ is de bancaire sector in Europa sterker dan ooit.”

“Banken zijn in Europa nog nooit zo gekapitaliseerd, liquide én rendabel geweest als nu”, vervolgt de CFO. “Meer politieke controle op de ECB vind ik niet nodig. De ECB wordt in zekere zin al gecontroleerd door 27 presidenten van Europese Nationale banken die het met elkaar eens moeten worden. Dat voorkomt uitwassen in beleid. Bovendien vind ik onafhankelijkheid van de ECB belangrijker dan politieke controlemechanismes.”

Regelgeving en bancaire diversiteit
Labe is alert op collateral damage door regelgeving, die vaak met commerciële banken in gedachten wordt gemaakt, maar die het businessmodel van BNG Bank kan raken. Hij benadrukt het belang van bancaire diversiteit en de S in ESG (Environmental, Social, Governance). “De implementatie van de sociale EU-Taxonomie wordt gezien als een kans om de sociale financiering door BNG Bank inzichtelijker te maken.”

Groene beleid en ESG
Labe ondersteunt verder het groene beleid van de ECB en benadrukt de bredere verantwoordelijkheid van banken. “BNG Bank neemt deze rol serieus en heeft als een van de eerste banken in Nederland ESG-obligaties uitgegeven”, zegt hij. “Maatschappelijk draagvlak voor ESG is belangrijk, en er moet een gesprek plaatsvinden over de herverdeling van lasten en risico’s, vooral voor mensen met lagere inkomens die moeite hebben om rond te komen.”

Gerelateerde artikelen