Grote klapper inspireert Main tot nieuwe fondsstructuur

De verkoop van Roxit Groep was voor Main Capital de succesvolste investering tot op heden. Toch was het investeringshuis liever langer aan boord gebleven.

De verkoop van softwarebedrijf Roxit Groep was voor Main Capital de succesvolste investering tot op heden. Toch was het Haagse investeringshuis liever langer aan boord gebleven. Een nieuwe fondsstructuur moet zo’n sneller dan gewenste verkoop in de toekomst voorkomen.

Een kleine vijf jaar geleden vernemen ze bij Main Capital via KPMG dat eigenaar René Eilander zijn bedrijf Roxit van de hand wil doen. De investeerders zoeken direct contact met hem en het management. Het in 2007 opgerichte bedrijf biedt (lokale) overheden softwareoplossingen op het gebied van vergunningen, handhaving en ruimtelijke ordening, en groeit op dat moment snel. “We gingen in een paar jaar van 25 naar meer dan 100 man,” zegt Roxit-CEO Rob Steneker.

Voor het softwarebedrijf is dan ook veel interesse van “strategische, semi-strategische en equitypartijen,” zegt Steneker. Dat de keuze op Main valt, heeft onder meer te maken met de focus van de investeerder op de ICT-sector. “Bij een investeerder met een divers portfolio is de overname vaker uitsluitend fnancieel gedreven. Main stelde de goede vragen, bijvoorbeeld over het versaasen (SaaS – Software as a Service – red.) van het productaanbod,” zegt Steneker. Daarnaast is er een goede klik en ziet Roxit wel heil in de buy-and-build-strategie die Main voor ogen heeft. Het softwarebedrijf heeft dan al een positieve ervaring opgedaan met de overname van Dezta in 2011. Charly Zwemstra, founding managing partner van Main Capital Partners, bevestigt dat er direct een klik was met het managementteam van Roxit. In de zomer van 2015 neemt het private-equityhuis 100 procent van de aandelen over. Kort na de overname wordt het managementteam van Main uitgebreid met jongelingen uit de eigen organisatie. Zij moeten bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën. “De beste manier om een organisatie vooruit te helpen, is mensen verantwoordelijkheid geven,” zegt Zwemstra. Naast de verantwoordelijkheid krijgt het managementteam ook certifcaten van aandelen.

Gerichte acquisities

Onder de vleugels van Main moet groei langs twee wegen plaatshebben. “Organische groei moet er altijd zijn,” zegt Zwemstra. “Daarnaast kun je deze versnellen met gerichte acquisities.” In drieënhalf jaar worden er vijf gerichte acquisities gedaan. De overnames voegen niet alleen omzet toe, maar bieden vooral de mogelijkheid om te upsellen bij bestaande klanten. “Het gaf ons de mogelijkheid om een leidende positie op te bouwen in de lokale overheidsmarkt.” De overnamekandidaten komen doorgaans uit de koker van Main. “Wij zien per jaar zo’n vierhonderd bedrijven. Uit de strategische marktanalyses die wij maken, rollen potentiële partners. Deze toetsen we vervolgens bij het managementteam en zo ontstaat een gemeenschappelijk beeld.”

Deze gesprekken leveren volgens Zwemstra en Steneker geen wrijving op, al hanteren zij door hun onuitgesproken natuurlijke rolverdeling een ander tempo. “De snelheid van acteren bij Main heb ik leren respecteren, maar als eindverantwoordelijke voor de middellange en lange termijn moet je ook oog hebben voor andere zaken,” zegt Steneker. “Een bedrijf kopen is niet zo moeilijk, maar een succesvolle integratie houdt nogal wat in. Naast de ‘harde kant’ zoals bijvoorbeeld het afstemmen van de ICT-architectuur en het oplijnen van het productenportfolio betreft dit nadrukkelijk ook de menselijke en cultuurkant. Het op de juiste wijze invullen hiervan vergt tijd en energie.”

Roxit heeft zich, door de verschillende ervaringen die zijn opgedaan bij het doen van overnames, inmiddels bekwaamd. “Los van de expertise die Main heeft, bouw je zelf ook kennis op. Je weet steeds beter waarop je moet letten door zelf mee te kijken,” vertelt Steneker. “Bij de eerste overnames was onze eigen controller niet intensief betrokken, waardoor hij na de deal meer tijd nodig had om het juiste overzicht te krijgen. Bij latere overnames is hij pre-closing intensief betrokken bij de due-diligence-fase, waardoor je sneller kunt doorstarten na de overname.”

Pier Eringa

Waar het team van Roxit profteert van de M&A-ervaring van Main, leert Zwemstra naar eigen zeggen veel van Stenekers omgang met stakeholders. Vooral zijn voorstel om ProRail-topman Pier Eringa in de raad van commissarissen te vragen, was volgens de investeerder een verstandige stap. Steneker wilde een buitenstaander in de raad van commissarissen die zou kijken naar de ‘zachtere factoren’ ‘Een bedrijf kopen is niet zo moeilijk, maar een succesvolle integratie houdt nogal wat in’ en niet ‘alleen naar rendementsontwikkeling en waardecreatie’. “Eringa kijkt naar de bredere bedrijfsvoering: hoe staat de organisatie ervoor? Wat vinden klanten van de stappen die we nemen? Hoe voelen medewerkers zich?” vertelt Steneker. Zaken die niet over het hoofd gezien mogen worden in de ogen van de Roxit-topman. “Wij leveren aan overheidsinstanties. Dan gaat het om belastinggeld en daar hoort een verantwoorde bedrijfsvoering bij die verder gaat dan het fnanciële aspect.”

Vruchtbaar

De samenwerking tussen Main en Roxit blijkt een vruchtbare. Mede dankzij de overnames verdrievoudigt de omzet van zo’n 10 miljoen euro naar 32 miljoen euro, terwijl het bruto-bedrijfsresultaat vervijfvoudigt. “Mijn inschatting is dat ongeveer de helft van de omzetgroei afkomstig is uit commerciële synergieën,” zegt Zwemstra. Het succes trekt veel aandacht. Al na een jaar krijgt Main geregeld telefoontjes met de vraag wanneer ze Roxit gaan verkopen. Zwemstra had aanvankelijk gedacht een jaar of vijf aan boord te blijven bij Roxit. Alleen door de gesloten fondsstructuur is het noodzakelijk om eerder te verkopen. De acquisities worden gefnancierd met een mix van eigen middelen, equity en bankfnanciering. In totaal investeert Main, inclusief bankschuld, 40 tot 50 miljoen euro in het softwarebedrijf. “We zaten aan onze taks. Vanuit twee fondsen hebben we maximaal geïnvesteerd,” zegt Zwemstra. “We hadden er graag langer ingezeten om nog te kunnen profteren van de effectiviteitsslag die gaande is. En allicht hadden we nog één of twee add-on-acquisities gedaan. Een grote Nederlandse investeringsmaatschappij heeft ons gevraagd om de investering door te rollen. Maar dat werd te complex.”

Rijnlands model

Dus werd er met ING Corporate Finance een verkooptraject gestart. Zo’n twintig partijen hebben interesse in Roxit. Zwemstra verkoopt het softwarebedrijf bij voorkeur niet aan een collega-investeerder om de concurrentie niet wijzer te maken. Een grote Amerikaanse koper staat evenmin boven aan het verlanglijstje. “Een partner moet zich kunnen doorontwikkelen. Ik geloof in het Rijnlandse model waarbij oog is voor alle stakeholders en er toch prima rendement geboekt kan worden.”

En dat prima rendement komt er. Het exacte overnamebedrag blijft onbekend, maar het Noorse softwarehuis Visma telt minstens 100 miljoen euro neer voor Roxit. Visma, dat in handen is van HgCapital, roert zich de laatste tijd stevig op de Nederlandse markt. Onder meer HR-dienstverlener Raet, EBPI en PinkWeb werden overgenomen. Zwemstra ziet het Noorse bedrijf als een exponent van het Rijnlandse model. “Ze vinden het geen probleem om met de ondernemingsraad te praten en ze waren ook direct aanwezig op een klantendag van Roxit.”

Steneker is eveneens in zijn nopjes met de nieuwe aandeelhouder. “We kunnen onze buy-and-build-strategie voortzetten.” Toch had de Roxit-directeur Main graag wat langer aan boord gehad. “Het afscheid was niet hoognodig. Wij kwamen net in een fase waarin de aandacht uitgaat naar een verdere integratie van de onderdelen. Idealiter hadden we deze transformatie voor de exit afgerond.”

Doorbouwen

In de toekomst wil Zwemstra dan ook fondsen met een fexibele looptijd inrichten. “Op die manier kunnen we iets langer blijven zitten en doorbouwen aan een bedrijf.” Main Capital haalt geld op voor zijn zesde fonds dat met een beoogde omvang van 650 miljoen euro fors groter is dan Main V (237 miljoen). De Haagse investeerders hebben alweer vier deals in de pijplijn. “Twee in Duitsland, één in Zweden en eentje in Nederland.” Main zal op zoek blijven naar bewezen ondernemers die een winstgevend bedrijf hebben. “Voor mensen die met weinig middelen een softwareproduct in de markt zetten, heb ik veel waardering. Wat je nu ziet, is dat veel partijen een hoop geld uit de markt weten te trekken, zonder iets gepresteerd te hebben. Dan ben je geen ondernemer, maar een fundraiser. Je gaat het geld van iemand anders opmaken. Daar heb ik geen respect voor,” zegt Zwemstra. Met Visma zal Roxit een aandeelhouder hebben die iets dichter op het bedrijf zit. “Als voorzitter van de raad van commissarissen van Roxit heb ik mij altijd zeer betrokken gevoeld bij de onderneming, maar als investeerder moet je je aandacht over twintig bedrijven verdelen,” zegt Zwemstra. Onder de Noorse aandeelhouder wil Steneker het bedrijf verbreden, waarbij uitbreidingen naar software voor bijvoorbeeld het sociaal domein en belastingen als opties worden gezien. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat Roxit rond 2023, wanneer eigenaar Visma naar de beurs wil, weer in omzet is verdubbeld. 

Gerelateerde artikelen