Zes strategieën voor overnames die waarde toevoegen

Veel deals mislukken, maar de deals die wel waarde toevoegen hebben in ieder geval een goede strategische rationale. Dat denkt McKinsey. Het consultancybureau onderscheidt zes strategieën voor succesvolle overnames. 

Volgens de consultants is er maar weinig empirisch onderzoek gedaan naar de strategische rationale achter een deal en het uiteindelijke succes. Op basis van deals waar ze zelf bij betrokken waren hebben de consultants zes ‘archetypes’ van overnamestrategieën gedistilleerd. 

1 Verbeter de prestaties van de target
Het verbeteren van de prestaties van de overnameprooi is één van de meest gangbare strategieën om waarde te genereren. Koop een bedrijf en reduceer de kosten om de winstmarges te vergroten. Dit is wat veel private-equitybedrijven doen. 

2 Consolideer om overcapaciteit te verwijderen
In sectoren met overcapaciteit in de markt hebben bedrijven moeite met het sluiten van bestaande – slecht renderende – fabrieken. Een overname wordt vaak aangegrepen om fabrieken (van de target) te sluiten en zo overcapaciteit te verkleinen en daarmee de waarde van het bedrijf als geheel te vergroten.

3 Vergroot de markt voor de target
Kleine bedrijven hebben vaak moeite om een het volledige potentieel uit de markt te halen voor hun producten. Ze hebben geen uitgebreid distributiekanaal, weinig verkopers en een klein marketingbudget. Een groot bedrijf kan daarom na een overname de producten van de target beter in de markt zetten.

4 Verkrijg sneller vaardigheden of technologieën
Met name technologiebedrijven kunnen door overnames nieuwe technologieën of kennis sneller binnenhalen dan als ze het zelf zouden ontwikkelen. Daarnaast houden ze met een overname de technologie weg van de concurrent.

5 Exploiteer de schaalvoordelen van een industrie
Bedrijven kunnen schaalvoordelen behalen met een overname als koper en/of target nog niet ‘op schaal’ opereren. De consultants waarschuwen wel voor het gebruik van schaalvoordelen als aanleiding voor een overname. Volgens de schrijvers worden schaalvoordelen vaak genoemd, maar werken veel bedrijven al op schaal dus is het niet altijd waardevol om groter te worden. Ook is schaal zeer industrie-specifiek.

6 Kies winnaars vroeg en help ze groeien
Door bedrijven met nieuwe producten of businessmodellen in een vroeg stadium te kopen – en de groei te versnellen – kan een overname veel waarde toevoegen. Dat heeft drie implicaties voor de manager. Je moet bereid zijn om in een vroeg stadium investeringen te doen, je moeten durven falen en je moet over de vaardigheden beschikken om een bedrijf te laten groeien.

Voor het onderzoek heeft McKinsey zich beperkt tot overnames waar ze zelf bij betrokken waren. Dit om te voorkomen dat ze in de luren worden gelegd door mooi geschreven persberichten. Zij zien dat bedrijven bij de aankondiging van een overname wel vaak strategische voordelen noemen, maar betwijfelen of dat wel de echte redenen zijn. Uiteindelijk komt het vaak neer op verbloemde manieren om in de kosten te snijden, aldus de onderzoekers.

Gerelateerde artikelen