Zelfbewustere private-equitysector heeft geleerd van het verleden

Op het jaarlijkse seminar van de Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen (NVP) van vorige week donderdag vertelde moderator Mathijs Bouman - daags na de overwinning van Trump - verrast te zijn opgestaan: “Ongelooflijk dat Kees Van Dijkhuizen verkozen is boven Joop Wijn.”

Private-equitystofwolk
Lachsalvo’s klinken door een goedgevulde zaal. Onderwerp van gesprek zijn echter niet de Amerikaanse verkiezingen of de benoeming van de nieuwe ABN-topman, maar richt zich op de maatschappelijke discussie rondom private equity. Die discussie werd ruim anderhalf jaar geleden in het leven geroepen door PvdA’er Henk Nijboer. Hij kreeg een uitnodiging om te komen spreken op het NVP seminar van vorig jaar. Toen kaartte Nijboer onder meer aan dat private equity de belangen van werknemers en oer-Hollandse bedrijven zou vernachelen door deze op te zadelen met een hoge schuldfinanciering. Hoewel de private-equitystofwolk is neergedaald, galmt een jaar naar dato Nijboers naam nog na. “Nijboer heeft het maatschappelijke bewustzijn van de private-equitygemeenschap aangewakkerd,” aldus Bouman.

Afgelopen donderdag was VVD’er Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën, de eregast op het NVP seminar. Tegengesteld aan Nijboers visie, verklaart hij gefascineerd te zijn door de ontwikkeling van participatiemaatschappijen. “Private equity is een goede manier om bedrijven te revitaliseren. Weliswaar is het geen lievelingsonderwerp op het Binnenhof, maar ik kom dan ook oorspronkelijk van het bedrijfsleven.” Zijn verleden als partner bij strategisch consultancybureau OC&C, waar hij het management van topondernemingen adviseerde op het gebied van onder meer M&A en strategische herstructurering, verklaren zijn VVD-lidmaatschap en de positieve woorden over de sector.

Snurkende bedrijfsonderdelen
Private equity is in een jaar tijd zelfbewuster geworden. Naar onderzoek van NVP hebben rond de 1.400 Nederlandse bedrijven een participatiemaatschappij als aandeelhouder. Dat kunnen onmogelijk allemaal rampverhalen zijn zoals in het recente verleden met V&D. Volgens Wiebes is het zo dat “snurkende bedrijfsonderdelen met private equity een enorme oppepper kunnen krijgen”.

In deze private-equitydiscussie grijpt Wiebes twee elementen aan, die ervoor moeten zorgen dat de sector haar geloofwaardigheid herwint en verstevigd. De staatssecretaris heeft belastinghervormingen aangekondigd, waaronder het tegengaan van belastingontwijking – iets waar men in Brussel al langer op hamert – en het dichten van zogenoemde ‘loopholes’. Deze maatregelen moeten volgens Wiebes ook het beeld versterken dat het zeggenschapmodel van private equity voordelige effecten genereert. Wiebes omschrijft deze als verbetering van bedrijfsresultaten, een betere concurrentiepositie van bedrijven – en daardoor meer werkgelegenheid – en behoud van pensioen door het goede rendement als uitwerking van de directe betrokkenheid van private equity bij hun portefeuilleondernemingen.

Te weinig met buitenwereld gecommuniceerd
In een panel daarna komt het tot een ontmoeting met de stuurgroep-communicatie van private equity in Nederland, bestaande uit Ivo Lurving (CVC Capital), Marc Staal (AAC Capital) en Pieter de Jong (3i). Deze drie kopstukken binnen de private-equityscene weten waaraan het schort: “Afgelopen jaren is er ontzettend weinig met de buitenwereld gecommuniceerd.”

Enkele negatieve verhalen schoppen het makkelijker tot de voorpagina’s dan de vele positieve. “De media geven vaak een te eenzijdig beeld,” concludeert De Jong. Toch wordt er ook in de spiegel gekeken. De heren lijken het erover eens dat ze 'alleen met hun werk bezig zijn geweest' en dat dit de reputatie van de sector niet ten goede is gekomen. “Nijboer heeft de discussie in een stroomversnelling gebracht, en in april zijn we zelfs naar de [Tweede] Kamer geweest. Het luik is geopend”, stelt Lurvink.

Staal geeft toe: “We hebben ons lang te defensief opgesteld naar journalisten toe. Juist door de dialoog aan te gaan en kloppende informatie te geven, ga je misstanden als 'ik word toch niet begrepen als ik het uitleg' uit de weg."

Gerelateerde artikelen