Waarom de meeste fusies en overnames mislukken

70 tot 90 procent van de fusies en overnames mislukt. Hoe komt dat?, vraagt Chris Barbin, CEO van Appirio (onderdeel van WiPro). In een vandaag verschenen artikel op Forbes.com over fusies en overnames in de IT-sector geeft hij geeft drie mogelijke verklaringen. 

Volgens Barber kan het misgaan met een fusie of overname vanwege verkeerde (strategische) motieven achter de transsactie, botsende culturen van de betrokken bedrijven of omdat de executie niet deugt. 

Het is daarom raadzaam heel goed de mogelijke strategische voordelen van een transactie (het 'why') helder te hebben. "Anders wordt het wel heel moeilijk om het vervolgtraject in goede banen te leiden."

Maar daarmee is slechts een eerste stap op weg naar een geslaagde fusie en overname gezet. 

Cultuuurverschillen kunnen opspelen. Het samengaan van twee bedrijven lijkt veel op een echt huwelijk. Soms vullen tegenstellingen elkaar aan maar wil het huwelijk tussen twee bedrijven goed uitpakken, moet ze dezelfde waarden delen. En dan niet alleen op directieniveau, maar vooral op de werkvloer, want juist daar kunnen zich cultuurverschillen voordoen.

Tot slot is er nog de executie. Een gebrekkige integratie van bedrijven is de meestvoorkomende oorzaak waardoor fusies en overnames mislukken. Het is ook allerminst eenvoudig. De communicatie met werknemers, klanten en investeerders moet goed worden aangepakt. Financiële systemen, ERP-systemen, HR- en CRM-systemen moeten worden aangepast. Productportefeuilles moeten op elkaar worden afgestemd. Om maar enkele zaken te noemen. Integratieteams en de bestuurders van de betrokken ondernemingen moeten veel tijd inruimen voor de integratie, anders gaat het geheid mis. 

Forbes.com
 

Gerelateerde artikelen