Waarom bankieren en ondernemerschap wél samengaan

Laatst gewijzigd: 20 juli 2023 10:41
Het thema ondernemerschap heeft zelfs zijn intrede gedaan bij het Acquisition Finance Team van Rabobank- dat overnames van ondernemingen met een ebitda vanaf 30 miljoen euro financiert. Directeur en Best Young Talent 2016 Peter de Kluijver over ondernemerschap.

Bankieren en ondernemen, gaat dat samen?
“Mensen die voor een bank werken zijn geen echte ondernemers. Toch herken je een soort ondernemerschap in hoe teams samenwerken en gestuurd worden. Hoewel vaak onder dezelfde omstandigheden en in dezelfde context, lukt het de een wel om iets te ondernemen, terwijl de ander afwacht en ondernemen over laat aan anderen. Ondernemerschap is een combinatie van lef en weloverwogenheid, zonder vertoon van roekeloos gedrag. Na mijn Rabobank-traineeship in 2006 heb ik bij een lokale bank gewerkt, daar kreeg ik veel te maken met bedrijfsoverdrachten. Met de aanwezige expertise hebben we toen een bedrijfsovername-desk opgericht en zijn de markt opgegaan. Een ander voorbeeld van ondernemingszin is de oprichting van ons Sponsor Coverage Team (relatiemanagement van private-equitypartijen naast de bestaande Acquisition Finance en M&A-teams, red.). Dat betaalt zich nu uit door dat mensen extra op hun werk kunnen focussen.”


Rabobank-bankier Peter de Kluijver samen met een deel van zijn team in euforie op de M&A Awards 2016

Is jullie klant vaak ondernemer?
“We hebben veel met ondernemers als klant te maken. De mooiste discussies gaan over het product en het bedrijf. Acquisition Finance ligt op het snijvlak van directeuren van ondernemingen versus private-equitypartijen. Tussen investeerders zie je daarnaast een groot verschil; de een kiest ervoor zich heel actief te bemoeien met de bedrijfsvoering, terwijl de ander liever hands off opereert en veel ruimte geeft aan het zittende management. Dat maakt veel verschil en bepaalt in zekere mate ook het type ondernemerschap. Een mooi voorbeeld van ondernemerschap is Plukon. Dat was eerst in handen van private equity, en is overgenomen door onder andere EW Gruppe en Plukon, bekende namen uit de sector. Als je met de CEO van Plukon spreekt zie je een ondernemer pur sang, die met ziel en zaligheid een bedrijf leidt. Het lukt hem grote veranderingen snel op te vangen, zoals de invoering van het Beter Leven-keurmerk door supermarkten. Maar dat ondernemerschap zie je ook bij hun acquisities: Plukon heeft eind 2016 sectorgenoot DUC S.A. overgenomen. Slechtlopende bedrijven overnemen en laten zien dat het met goed management veel beter kan gaan, heeft Plukon al eerder succesvol gedaan, daar heb ik grote bewondering.”

Spar je met ondernemende vrienden en familieleden over acquisities?
“Mijn zwager heeft zelf een onderneming in de scheepvaart en is wel eens benaderd voor een overname. Uiteindelijk koos hij niet voor het geld, maar voor behoud van eigen koers en invloed binnen het familiebedrijf. De meeste ondernemers willen niets liever dan zelf betrokken blijven bij hun business, ook al moeten ze daarvoor een royale koopsom afslaan. Laatst kwam een vriend naar me toe en vroeg om advies over zijn bedrijf. Toen hebben we gekeken naar de manier waarop een overname voor groei kan zorgen. Dat is een andere benadering. Een derde voorbeeld is een familielid dat plaats heeft in de directie van een bedrijf. Hij kwam in een overnametraject terecht, met alle facetten die dan meespelen – van het informatiememorandum tot het due-dilligencerapport. Vervolgens kwam het tot een ontmoeting met de koper, een private-equitymaatschappij, waar ik ook wel eens mee werk. Het is leuk dat onze paden elkaar kruisen en ik spar graag over oplossingen.”

Wil je zelf ondernemen of een liever levenslang bij Rabobank werken?
“Over baanzekerheid en life-time employment hoor ik weinig mensen van mijn generatie. Ik zie het als een uitdaging om een gevestigd bedrijf als Rabobank mee te laten blijven doen. Vroeger waren zaken voorspelbaarder en keek je terug op hoe het in het verleden werd gedaan. Tegenwoordig vinden vaker grote veranderingen plaats zoals reorganisaties, maar ook in de sector zelf verandert er nu veel. Dienstverlening en manier van werken worden langzaam maar zeker aangepast. Over tien jaar kan het goed zijn dat ik nog binnen Rabobank bij het Acquisition Finance Team zit, of misschien wel op een afdeling werk die de bank ook in de volgende eeuw relevant houdt.”

Dit interview is verschenen in M&A Magazine Q1. Wilt u het volgende magazine ontvangen? Het volgende nummer ontvangen Full Members gratis. Vergeet u ook niet aan te melden voor Private Equity Summit 2017 op 7 juni.

Gerelateerde artikelen