VS leads the way in groei Westerse M&A markt

Terwijl M&A in de opkomende markten kwartaal op kwartaal gestaag toenam gedurende 2013, zijn het de ontwikkelde markten die weer terug in de gunst van de dealmakers lijken te komen als gevolg van hun economisch herstel, activa van hoge kwaliteit tegen aantrekkelijke waarderingen en politieke stabiliteit. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoeksverslag 'Insights into M&A Trends 2014: Global Dynamics' van advocatenkantoor Clifford Chance.
De VS, ’s werelds grootste M&A-markt, wordt waarschijnlijk nog sterker in 2014, gesteund door het gestegen vertrouwen in herstel. Daarbij domineren de sectoren TMT en energie & natuurlijke hulpbronnen het M&A-landschap. De verzwakking van de Australische dollar en het herleven van voorgenomen beursgangen (IPO’s) geven positieve signalen af dat er een algemene opleving van de Australische M&A-markt aankomt in 2014, na een stijging van 52 % in activiteiten vorig jaar.
Dankzij relatief sterke prestaties in 2013, zullen het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland naar verwachting de meer actieve Europese M&A-markten zijn dit jaar. Het Verenigd Koninkrijk heeft de sterkste M&A-markt in Europa, met USD 111,6 miljard aan deals in 2013, en is de favoriete bestemming voor investeringen buiten de eurozone. Ondertussen zal Spanje naar verwachting een key target zijn in 2014, met zijn aantrekkelijk gewaardeerde activa en de kansen die zijn schuldenlast bieden. 
 
Duitsland wordt gezien als de veilige optie met een stabiel politiek bestuur en sterke economische fundamenten. Daarnaast begint de nieuwe Italiaanse coalitieregering buitenlandse investeringen aan te trekken terwijl buitenlandse desinvesteringen en privatiseringen kansen creëren voor infrastructuur en strategische investeringen.
Uit analyse door Clifford Chance bleek dat Europa de meest gewilde regio was voor grensoverschrijdende deals in 2013, omdat beleggers zich richten op het verwerven van technologie, vaardigheden en merken tegen aantrekkelijke prijzen.
De waarde van grensoverschrijdende fusies en overnames in 2013 was lager dan in 2012 met een totaal van USD 781 miljard. Interregionale M&A besloeg 22% van de totale M&A-activiteit.
Matthew Layton, Global Head of Corporate bij Clifford Chance: "De algemene opwaartse trend in wereldwijde M&A-activiteiten in 2013 weerspiegelt een voorzichtig groeiend vertrouwen in de markt. We beginnen een keerpunt te zien waarbij de westerse economieën terugkomen in de gunst van dealmakers, met inbegrip van Europa.”
 
"Alle tekenen wijzen op een langzaam en gestaag herstel van de M&A-markt in 2014 en daarna. Vooruitkijkend verwachten we meer M&A-activiteit te gaan zien als gevolg van de economische omstandigheden die het verlangen in de bestuurskamers aanwakkert om een deel van de naar schatting USD 4,2 biljoen aan contant geld op de balansen van ondernemingen te besteden aan M&A-kansen.”
Institutionele beleggers, waaronder private equity-huizen, sovereign beleggers en andere financiële investeerders, zijn actief geweest in het zoeken naar kansen in de oplevende ontwikkelde markten. De private equity-activiteiten in Europa blijven bescheiden hoewel er een toenemende belangstelling bestaat voor Zuid-Europa. 
 
De betere prestaties van equity capital-markten in de VS en meer recent in Europa verbeteren het vertrouwen in de bestuurskamers, wat samen met de beschikbaarheid van relatief goedkope schuld meer M&A-activiteit in 2014 zou moeten aanmoedigen. De openstelling van de leveraged loan-markt en de beschikbaarheid van goedkope high yield obligatiefinanciering moet de M&A-activiteiten in 2014 gaande houden, met name in de VS en Europa. Het gebruik van high yield obligaties om alternatieve dealstructuren te financieren, zoals acquisities van minderheidsbelangen, zal naar verwachting toenemen net als de hoeveelheid converteerbare obligatieuitgiftes.
Trends 
Het Clifford Chance-onderzoeksverslag gaat in op diverse uitdagingen en risico’s van grensoverschrijdende fusies en overnames. De wildgroei aan globale wetgeving inzake fusies betekent dat internationale M&A-transacties onderhevig zijn aan de steeds veeleisendere en geavanceerdere reviews door toezichthouders. Dit betekent dat grote ondernemingen tegenwoordig duidelijke en robuuste strategieën op het gebied van merger control nodig hebben bij het uitvoeren van een deal.
 
Zware cyberaanvallen, corruptie en veronderstelde ‘immorele’ belastingontwijking behoren tot de nieuwe en veranderende zakelijke risico’s die gemakkelijk het corporate imago en de reputatie kunnen schaden. Ondernemingsbesturen moeten investeren in de juiste programma’s en strategieën, zoals compliance, het bewust maken van medewerkers en een PR-strategie.
Naar verwachting zal aandeelhoudersactivisme rond M&A-deals – hetgeen een piek bereikte  in de VS in 2013 – dit jaar ook buiten de VS zich voordoen. Andere stakeholders, zoals politici, medewerkers en de media zijn ook steeds meer van invloed op de uitkomsten van een deal. Het definiëren en communiceren van de bedrijfsstrategie en de financiële boodschap van een bedrijf is key bij het omgaan met activistische beleggers aangezien gebruikelijke juridische beschermingsmaatregelen mogelijk niet langer de beste verdediging zijn.
"Er zijn zeker bewegingen mogelijk die een stijging in 2014 kunnen tegengaan – zoals de effecten van het afbouwen van de kwantitatieve verruiming, potentieel gevaarlijke activa ”bubbles” veroorzaakt door de lage rente, de onwil van bedrijven om zich te committeren aan kapitaalinvesteringen en de naderende deadlines van het Amerikaanse schuldplafond, om maar enkele te noemen. Onze cliënten blijven zich richten op stakeholder value en blijven risicomijdend met compliance en reputatiekwesties hoog op de agenda bij elke transactie", aldus Layton.
Verwachte regionale trends in 2014
  • VS: Het vertrouwen komt langzaam terug als gevolg van de verbeterde macro-economische omstandigheden aan het einde van 2013 en de mogelijkheid van een Amerikaanse begrotingsdeal die een eind zou kunnen maken aan de recente cyclus van ”fiscal cliffs”, overheid shutdowns en bezuinigingen.
  • Latijns-Amerika: 2014 wordt naar verwachting een beter jaar voor investeringen in Latijns- Amerika. De meest aantrekkelijke markten zijn onder andere Brazilië, Mexico en Colombia, terwijl de interesse voor Chili en Peru toeneemt. De consumentensector en de sectoren natuurlijke hulpbronnen en vastgoed bepalen de dealflow in deze regio.
  • Europa: In grote delen van Europa blijven bedrijven vasthouden aan hun activa, wachtend op stijgende waarderingen voordat men gaat desinvesteren. In andere landen, waaronder Spanje en Italië, komen activa van hoge kwaliteit op de markt als gevolg van privatiseringen, verkoop van activa door financiële instellingen en desinvesteringen in de soevereine infrastructuur. Meer aandeelhoudersactivisme wordt verwacht.
  • Asia Pacific: De grensoverschrijdende (outbound) fusies en overnames worden  gedreven door de wens om nieuwe markten te veroveren en mondiale spelers te worden, alsook om knowhow, technologie en merken zeker te stellen en om te investeren in vastgoed.
  • Midden-Oosten: Regionale (ook grensoverschrijdende) M&A-activiteiten weerspiegelen de groeiende ambities van lokale marktleiders om hun marktaandeel uit te breiden, alsmede een toename van private equity-activiteiten. Aandelen worden steeds vaker gebruikt als acquisitiemiddel en meer openbare fusies en overnames worden verwacht omdat uitvoeringsrisico’s afnemen.
  • Afrika: M&A wordt nog steeds gedomineerd door de deals in de sectoren energie, mijnbouw en nutsbedrijven. Chinese bedrijven blijven de meest actieve kopers. Telecom zal naar verwachting ook een populaire sector worden met de roll-out van 4G.
Momentopname 
  • Ondanks diverse grote strategische deals bleek de totale waarde van transacties in 2013 en min of meer ongewijzigd jaar-op-jaar gezien. M&A in 2013 daalde met 3% in waarde tot USD 2,22 biljoen vergeleken met USD 2,29 biljoen in 2012.
  • Echter, de tweede helft van 2013 was beduidend sterker dan de eerste helft van het jaar – een stijging van 24% in waarde – in het bijzonder in Asia Pacific en de VS, die stijgingen van respectievelijk 36% en 57 % in dealwaarde zagen.
  • TMT was de best presterende sector in 2013 met 23% van de totale M&A-dealwaarde, en is de enige sector die een aanzienlijke stijging (8,5%) van marktaandeel ten opzichte van het vorige jaar meemaakte. Energie, mijnbouw en nutsbedrijven presteerden ook goed met USD 427 miljard aan dealwaarde, hoewel het marktaandeel jaar-op-jaar gezien met 6% daalde.
Gegevens gebruikt in dit onderzoeksverslag zijn afkomstig van Remark, gebaseerd op mergermarket.com.
Gerelateerde artikelen