Verantwoordelijkheid

Een overname-adviseur heeft een grote verantwoordelijkheid. Daarin verschilt hij niet van de buschauffeur, de tandarts of een politicus. Wel is de aard van de respectieve verantwoordelijkheden verschillend. Die is bepaald door de functie.

Noot redactie MenA.nl: Op deze plaats zullen vanaf heden regelmatig blogs verschijnen van M&A professionals uit verschillende disciplines. Joost Groeneveld bijt het spits af met een blog getiteld ‘Verantwoordelijkheid’. Ook bloggen? Neem contact op met de redactie.

Door drs. Joost Groeneveld RA RV, directeur Wingman Business Valuators Breda

Voor iedereen geldt dat je niet kunt kiezen voor alleen de leuke kanten van verantwoordelijkheid. De lastige en moeilijke dingen komen mee en ook daarvoor ben je verantwoordelijk. Die kun je niet uit de weg gaan door daarvoor “geen verantwoordelijkheid te nemen”, zoals ik sommige politici met enige regelmaat hoor zeggen. Iemand neemt bijvoorbeeld geen verantwoordelijkheid voor voortgaande participatie in het “Joint Strike Fighter”-project. Maar waarvoor dan wel? Verantwoording moet van goede kwaliteit zijn. 

Verantwoorden houdt in dat een goed antwoord wordt gegeven. Niet op alle vragen. Niet op de beruchte vragen van die ene spreekwoordelijke gek. Het gaat om een gehoudenheid antwoord te geven op bepaalde vragen van bepaalde zijde binnen een bepaalde periode. Bij de kwaliteitseisen van het antwoord kan worden gedacht aan fundamentele beginselen die in menige Gedrags- en Beroepsregeling staan: betrouwbaar; duidelijk; integer; op basis van deskundigheid en onafhankelijkheid. Of zoals in de eed van een getuige voor de rechter wordt gezegd: de waarheid, niets dan de waarheid en de gehele waarheid.

In veel functies is de verantwoordelijkheid gedefinieerd en geregeld. Zo legt bijvoorbeeld een ondernemingsbestuur voor het door haar gevoerde beleid financiële verantwoording af met haar jaarrapport. Er is nogal wat wetgeving en regelgeving met betrekking tot inhoud, vormgeving, toezicht en publicatie daarvan. En de algemene kwaliteitseisen zijn bekend: getrouw, duidelijk en stelselmatig. De accountant die daar een verklaring bij geeft, is verantwoordelijk voor deze kwaliteitseisen. Daarvoor moet hij “controleren”. Wat mij betreft is dat een te vage term. Liever zie ik “onderzoek” en nog liever zie ik “toetsing”. Daarbij ga ik uit van de jaarrekening als de te toetsen bewering. De toetssteen moet dan worden gevonden in het informatiesysteem van de desbetreffende organisatie. Dat laatste zal lang niet altijd meevallen. Ik vrees daarom dat soms nog wel eens de definitie van ons bekendste verklarende woordenboek van toepassing is:  nagaan. En dat zegt niet zoveel.

Zelf heb ik nu een opvolgingskwestie bij de hand. Een vader die een bepaalde koopsom verlangt van de dochter die hem zal gaan opvolgen. De dochter heeft mij gevraagd haar te adviseren, en ik kom een stuk lager uit. Dat heb ik vader en dochter uitgelegd. Zelfs heb ik mij deze keer niet ontzien om te zeggen dat ik een bedrag dat uitgaat boven 5 keer de winst in dit geval niet verantwoord vind. Daar ligt – voor mij vanzelfsprekend – een berekening onder op basis van verwachte geldstromen. Op een gegeven moment heb ik het mijne gezegd. Ik heb geschreven dat ik geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor een hogere prijs. Dat geeft een pat-stelling. Voor vader en dochter resteert nu de emotie. En dan komt tenslotte “de bank” aan de beurt. Ik ben heel benieuwd waar bij haar de grens ligt, en voor welk bedrag zij verantwoordelijkheid zal aanvaarden.

Blijf wekelijks op de hoogte. Meld u aan voor de gratis MenA.nl nieuwsbrief.
Word lid van de M&A Community: meer kennis, meer deals

De M&A Community is hét platform voor professionals in M&A, Private Equity en Corporate Finance. Leden van de M&A Community zijn welkom op M&A Cafés, M&A Masterclasses en het Private Equity Summit. Leden hebben toegang tot unieke kennis via de M&A Database, M&A Magazine en de MenA.nl nieuwsbrief. Leden hebben meer kennis en doen meer deals. Word dus lid.

Meer weten? Neem gerust contact op met M&A Community Managers.

Gerelateerde artikelen