Veel Europese acquisities in duurzame energie

Europese bedrijven en investeerders in de energiesector hebben het afgelopen jaar veel deals gesloten. De tendens is dat er gedesinvesteerd wordt in de traditionele manier van energiewinning terwijl er juist meer wordt geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast ontwikkelen opkomende markten zich als een M&A-hotspot.
In totaal werden er op mondiaal niveau vorig jaar 474 deals gesloten met een totale waarde van 177 miljard dollar, zo blijkt uit het rapport Power Transactions & Trends van Ernst & Young (EY). Dat is 41% meer dan in 2013. De vijf belangrijkste factoren achter deze groei in overname-activiteit zijn volgens EY: hervormingen in overheidsbeleid en regelgevering, meer investeringen in regulatory assets, meer transacties in opkomende markten, meer investeringen in hernieuwbare energie en een toename van investeringen van financiële partijen, zoals institutionele beleggers en private equity-maatschappijen. 
De transactietoename in opkomende markten is voornamelijk het gevolg van Europese energiereuzen die uitbreiding zoeken in gebieden als Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika. Dat is ook niet zo gek. In het thuisland nemen de kosten voor Europese bedrijven en investeerders toe door toenemende regelgeving terwijl de winstmarges dalen en de vraag naar energie afneemt. 
Europa gaat voor groen 
Naast uitbreiding naar opkomende markten, groeide ook het aantal Europese transacties in het segment van hernieuwbare energie. Europa was goed voor 45% van het totale aantal deals wereldwijd in de groene energiebusiness. Op internationaal niveau verdubbelde de dealwaarde in renewables naar 38 miljard dollar. 
Voor 2015 verwacht EY dat deze ontwikkelingen zich doorzetten. Energiereuzen zullen blijven zoeken naar uitbreiding in groeilanden als India, China en Mexico. Ook zal de M&A-activiteit in het segment van duurzame energie zich uitbreiden. 
Energiebeheer
Een andere interessante trend op het gebied van energie is de ontwikkeling van energiebeheer. Het managen van energie, bijvoorbeeld via smart grids of batterijen, wordt op den duur waarschijnlijk minstens net zo belangrijk als het opwekken van energie. De toevoer van zon- en windenergie is namelijk niet constant, waardoor er soms veel energie verloren gaat. Energiemanagement kan dit probleem oplossen.
De Amerikaanse bank Citigroup voorspelde onlangs in een rapport dat energieopslag via batterijen in het jaar 2030 een markt gaat worden van 400 miljard dollar groot. Ook steeds meer startups houden zich bezig met energiemanagement. 
 
Gerelateerde artikelen