‘Veel bedrijven moeten NOW-steun waarschijnlijk terugstorten’

Het UWV begint woensdag met de zogeheten vaststellingsfase van de NOW-regeling.

Veel bedrijven die in de eerste periode van de coronacrisis NOW-steun hebben ontvangen van de overheid, moeten dat geld waarschijnlijk terugstorten. 

Dit heeft bestuurder Janet Helder van uitkeringsinstantie UWV aangegeven in een interview met Het Financieele Dagblad. Een hele duidelijke inschatting wil ze hier evenwel niet over geven. "Dat is heel moeilijk te zeggen, maar ik denk wel dat veel werkgevers moeten terugstorten, omdat de omzet toch beter is of de loonsom toch is gedaald", aldus Helder. "We adviseren ze om dat geld opzij te zetten. Als dat niet lukt, kunnen we een betalingsregeling treffen."

Het UWV begint woensdag met de zogeheten vaststellingsfase van de NOW-regeling, waarin onder meer wordt gekeken of alle destijds betaalde voorschotten voor coronasteun terecht zijn uitgekeerd. Om in aanmerking te komen voor de eerste NOW-regeling moest de omzet van bedrijven in crisistijd in drie aaneengesloten maanden 20 procent lager uitvallen. Daarmee is er recht op 90 procent tegemoetkoming in de loonkosten. 80 procent daarvan is als voorschot betaald. Achteraf wordt het definitieve omzetverlies en de tegemoetkoming geregeld.

In totaal gaat het voor de NOW 1-regeling om bijna 140.000 ondernemers. Aan hen is voor miljarden euro's aan voorschotten uitgekeerd. De betreffende bedrijven horen op zijn vroegst eind november of ze nog extra geld krijgen of dat er teruggestort moet worden.

Helder ging in de krant ook in op de risico's op fraude bij de regeling. "Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft een moreel beroep op werkgevers gedaan, maar ook gezegd dat de regeling grofmazig is", zo stelt ze. "Fraude zal voorkomen. We hebben alle risico's op een rijtje gezet met alle maatregelen die we nemen. Een deel is afgedekt en een deel niet volledig uit te sluiten. Dat accepteren we. Het gaat niet alleen om misbruik en fraude. Sommige ondernemers hebben niet in de smiezen wat ze fout hebben gedaan."

Gerelateerde artikelen