VEB: Blik accountant op M&A-transacties moet kritischer

Dit jaar roept de VEB aan accountants op dat zij in het bijzonder aandacht moeten hebben voor de rapportage over M&A-transacties.

De accountant moet beleggers een bedrijfsspecifiek inkijkje bieden in de details van zijn cijfercontrole en de risico’s die hij daarbij heeft opgemerkt. Dat laat de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) weten in een brief aan de zes grootste accountantskantoren die de jaarrekeningen van de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen controleren.

Kritische blik op M&A-transacties
Ondernemingen spiegelen de aandeelhouders in de regel bepaalde synergievoordelen voor alvorens een overname wordt gedaan. Deze verwachtingen en rapportage over behaalde synergievoordelen worden nauwelijks gecontroleerd door de accountant. De jaarrekening is het moment waarop de onderneming hierover kan rapporteren. In de regel zal dat ook gebeuren, al dan niet in het bestuursverslag. De accountant heeft hier een eigen taak om te controleren of de onderneming adequaat rapporteert. De VEB zal zowel de onderneming als de accountant hier tijdens de aandeelhoudersvergadering op aanspreken. 

VEB: "Zoals de afgelopen jaren is gebleken heeft de accountant een duidelijke publieke taak ter ondersteuning van het vertrouwen in de financiële markten. De accountant is door de wetgever aangewezen om de jaarrekening te onderzoeken en juist door zijn kennis en ervaring bij uitstek geschikt het management van ondernemingen kritisch te toetsen. Stakeholders verwachten van de accountant dat hij deze rol op zich neemt. De afgelopen jaren hebben accountants meer uitleg gegeven over hun controlewerkzaamheden en bevindingen. Ook hebben veel accountantskantoren in 2014 en 2015 een uitgebreide controleverklaring verstrekt. Voor beleggers is dat een positieve ontwikkeling." 

Naast M&A-transacties, wil de VEB ook graag bijzondere aandacht voor IT-risico’s, risico’s van fraude en – in het geval van verzekeraars – een kritische blik op de Solvency II rapportages.

 

Gerelateerde artikelen