Value8 heeft nog altijd geen accountantsstempel

De accountant heeft de jaarcijfers van Investeringsmaatschappij Value8 over 2016 nog altijd niet goedgekeurd. Dat maakte topman Peter Paul de Vries woensdagochtend bekend, in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering.

Enkele maanden geleden zag Value8 zich gedwongen om de publicatie van het jaarverslag uit te stellen, vanwege ophef rondom trustkantoor BK Group. Die partij, waarin Value8 een belang heeft, zou mogelijk meegewerkt hebben aan belastingontduiking en witwaspraktijken. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan.

Boete
Value8 kwam vanmorgen met ongecontroleerde cijfers naar buiten, waarbij het niet lukte om binnen de wettelijke termijn van vier maanden na het sluiten van het boekjaar een accountantsstempel te verkrijgen. Dat kan tot een boete van toezichthouder AFM leiden.

"Het onderzoek moet zorgvuldig worden gedaan, waarbij duidelijk is dat wij belang hebben bij een zo spoedig mogelijke afronding'', aldus De Vries. Hij gaf ook aan dat 'op basis van de informatie van de bestuurders van BK' hij geen reden heeft om aan te nemen dat wet- en regelgeving zijn overtreden.

Value8 zal na de definitieve jaarrekening een bijzondere aandeelhoudersvergadering bijeenroepen waarop de vaststelling van deze rekening staat geagendeerd.

De huidige ontwikkeling van Value8 noemde De Vries 'positief'. De onrust rondom het bedrijf laat wel sporen achter, maar die lijken beperkt. "We hebben in 2016 in totaal ruim 19 miljoen euro geïnvesteerd. We hebben misschien één kleinere transactie gemist'', zo wist de topman. Wel zijn er extra advieskosten betaald en moest het management er tijd in steken.

Bron: ANP

Lees ook:
Value8 kent 'solide' eerste kwartaal
Value8 stelt onderzoek in bij dochteronderneming BK Group
Dochteronderneming Value8 ontkent betrokkenheid belastingontduiking
"Publicatie gecontroleerde jaarcijfers Value8 binnen twee weken"

 

Gerelateerde artikelen