Topeconomen: voldoende ruimte in schatkist voor coronasteun

De schatkist van de Nederlandse staat biedt nog voldoende ruimte voor de tijdelijke steunmaatregelen tegen de coronacrisis.

De hogere staatsschuld als gevolg van die steunpakketten hoeft niet heel snel te worden afgebouwd. Dat komt naar voren uit interviews met tien topeconomen door het ING Economisch Bureau in aanloop naar Prinsjesdag.

De economen zeggen het eens te zijn met de steunmaatregelen door de Nederlandse overheid om de economische schade door de coronacrisis te beperken. Het Centraal Planbureau (CPB) denkt dat als gevolg van die steunpakketten de staatsschuld dit jaar zal oplopen tot meer dan 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat niveau wordt door de economen als "veilig" beschouwd.

Na de crisis wil slechts een deel van de economen de overheidsuitgaven verlagen of belastingen verhogen om zo de hogere staatsschuld af te bouwen. Die ingrepen zouden pas gedaan moeten worden als de economie weer op eigen benen kan staan. Een even grote groep stelt dat er helemaal geen extra ingrepen nodig zijn, ook niet nadat corona voorbij is. Stevige ingrepen in de overheidsfinanciën liggen na de coronaperiode dan ook niet voor de hand, stelt ING in het rapport.

De bank schrijft verder dat een deel van de economen het tijd vindt worden voor saneringen, waarbij werkenden en bedrijven zich gaan richten op gebieden waar meer langetermijnperspectief is. Zij denken dat de crisis nog lang kan duren en blijvende veranderingen oplevert zoals meer thuiswerken en webwinkelen en dat nu saneren op termijn meer economische groei oplevert. De andere groep wijst juist op het risico dat economische activiteiten die op termijn wel levensvatbaar blijven onnodig verloren kunnen gaan. Volgens hen kan personeel daardoor blijvend op een achterstand komen terwijl innovaties en investeringen uitblijven. Hierdoor pakt de groei op termijn juist lager uit, denken ze.

Marieke Blom, hoofdeconoom van ING Nederland, zegt dat het regeringsbeleid tegen de crisis nu leunt op die beide visies en dat vooral timing hierbij belangrijk is. "Als corona tijdelijk is, zijn steunpakketten ook voor de schatkist gunstiger dan het betalen van extra WW-uitkeringen en het heropbouwen van productiecapaciteit en vaardigheden achteraf. Als de economie wat verder hersteld is, is ook duidelijker naar welke diensten en vaardigheden er wel vraag is", aldus Blom.

Aan het onderzoek werkten onder anderen bekende economen als Willem Buiter, Lex Hoogduin, Bas Jacobs, Coen Teulings en Sweder van Wijnbergen mee.

Gerelateerde artikelen