Toename optimisme over private equity markt in de Benelux

Het optimisme over de private equity, venture capital en leveraged finance sector in de Benelux in 2014 is sterk toegenomen ten opzichte van 2013. Ook verwacht de industrie een toename in de omvang van private equity deals, in het bijzonder in de mid-markets. Dat blijkt uit een tussentijds rapport dat NautaDutilh woensdag heeft gepresenteerd tijdens het Private Equity Summit bij ABN AMRO.
NautaDutilh onderzocht voor de derde keer op rij de marktverwachtingen van de komende twaalf maanden van ruim 160 private equity en venture capital professionals, bankiers, corporate finance adviseurs en professoren. M&A partner Gaike Dalenoord (foto) besprak de conclusies uit het rapport met private equity managers Rob van der Laan van Bencis, Marc Renne van Nimbus, Marius Coebergh van de Hoge Dennen Capital en Hubert van Wolfswinkel van Montagu.
In vergelijking met 2013 blijken de respondenten duidelijk meer optimistisch te zijn over de Benelux markt van private equity, venture capital en leveraged finance. Daarnaast verwacht men een toename in de omvang van private equity deals. Dit ondanks een in het onderzoek geïdentificeerde zorg over de marktcondities in Nederland ten opzichte van andere West Europese landen en de ‘Nordics’. In België is er een trend waarneembaar richting de lower mid-market, waar in Nederland juist een toename van transacties te zien is richting de upper mid-market. 
Het rapport van NautaDutilh gaat verder onder meer in op de verwachte belangrijkste drijvende krachten van de M&A markt, kopende en verkopende partijen en de investeringsactiviteiten per sector voor de komende twaalf maanden. Naast sectoren als de ‘maakindustrie’ en technologie/IT worden ook life sciences en business & professional services genoemd als sectoren waar de meeste activiteit wordt verwacht.   
In navolging van twee uitgebreide twee-jaarlijkse rapporten uit 2011 en 2013 op nationaal niveau, brengt NautaDutilh dit keer op Benelux niveau een tussentijds rapport uit, om trends nog eerder te kunnen signaleren in de snel veranderende wereldwijde economie.
Gerelateerde artikelen