Symbid en ILFA maken durfkapitaal crowdfunding volwassen

Vanaf heden gaat crowdfunder Symbid opereren onder de MiFID regulering als verbonden agent van financieringsspecialist ILFA.

Dit is een belangrijke stap in de markt voor durfkapitaal crowdfunding waar steeds hogere eisen zullen worden gesteld aan de kwaliteit van de dienstverlening. Crowdfundingplatform Symbid en ILFA kondigen hiertoe vandaag een samenwerking aan.

ILFA is een onafhankelijke specialist op het gebied van financiële vraagstukken en beschikt sinds 2013 over een vergunning als Beleggingsonderneming. Als zodanig staat ILFA onder toezicht van de AFM en DNB. Door deze samenwerking verzwaart Symbid haar zorgplicht richting crowdfunding investeerders. Door de crowdfunding kennis van Symbid en de brede kennis en ervaring van ILFA op het gebied van bancaire en alternatieve financiering, wordt de dienstverlening zowel procesmatig als inhoudelijk uitgebouwd.

Professionalisering durfkapitaal crowdfunding
Nu steeds meer business angels investeren via durfkapitaal crowdfunding groeien ook de eisen die worden gesteld aan de dienstverlening. Door de samenwerking met ILFA zet Symbid in een kort tijdsbestek een aantal belangrijke stappen in het verder professionaliseren van de organisatie en bijbehorende processen. Investeerders die via Symbid investeren in bedrijven zullen merken dat de zorgplicht wordt verzwaard. Een volgende stap zal begin januari 2018 volgen als Symbid als verbonden agent samen met ILFA de overstap maakt naar het nog uitvoeriger toezichtkader van MiFID II. De meeste andere crowdfundingplatforms in Nederland opereren onder een ontheffing en vallen daarmee onder veel lichter toezicht.

Korstiaan Zandvliet, oprichter van Symbid, legt uit: “Als specialist op het gebied van durfkapitaal crowdfunding willen we voorop blijven lopen. In ILFA hebben we een sterke, ervaren partner gevonden die al ruim 20 jaar bedrijven en instellingen begeleidt bij complexe financieringsvraagstukken en sinds 2013 opereert onder MiFID. Door deze samenwerking kunnen we durfkapitaal crowdfunding verder professionaliseren.”

Irma Langeraert, directeur van ILFA, denkt dat de markt voordeel zal hebben van de samenwerking: “De voordelen die voor veel organisaties zullen ontstaan door het naadloos combineren van verschillende vormen van financiering is groot. Het bundelen van de expertise van Symbid en ILFA zorgt dat dit mogelijk wordt, ook voor kleinere organisaties. Ik ben ervan overtuigd dat veel investeerders en ondernemers de vruchten zullen gaan plukken van deze verdere professionalisering van de crowdfunding markt.”

Kwaliteit boven kwantiteit
Waar het in de crowdfunding markt steeds vaker lijkt te gaan over volume en de snelheid waarmee campagnes worden gefinancierd, geloven Symbid en ILFA dat de kwaliteit van durfkapitaal crowdfunding uiteindelijk veel belangrijker is. Zandvliet licht toe: “Een ondernemer die een aandeel in zijn onderneming verkoopt, verwacht hoogwaardige dienstverlening om zo de juiste investeerders aan te trekken. Investeerders gaan niet in een paar minuten beslissen of ze aandeelhouder willen worden in een bedrijf. Ze zitten er immers voor enige tijd aan vast en willen dus een onderneming kiezen waar ze echt in geloven.”

Professionele pitchopzet
Om ervoor te zorgen dat investeerders zo goed mogelijk worden geïnformeerd over de investeringsmogelijkheid zal Symbid bij nieuwe crowdfunding campagnes ook het verplichte standaard Informatiedocument, zoals dit door de AFM is ingesteld, verstrekken. Een aantal campagnes die al voor de wijziging van start zijn gegaan en zich nu in de laatste dagen van de crowdfunding campagne bevinden, worden niet aangepast. Dat betekent dus een overgangsperiode van enkele dagen waarin nog enkele campagnes volgens de oude opzet worden afgerond. Terwijl alle nieuwe campagnes volgens de nieuwe aanpak worden uitgevoerd, zoals Symbid en ILFA zijn overeengekomen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Gerelateerde artikelen