“Startups presteren beter met privaat geld”

Startups gesponsord door overheidskapitaal presteren minder goed na een exit dan beginnende bedrijven gefinancierd door privaat kapitaal. Het leeuwendeel van het geld in venture-capitalfondsen komt van private investeerders.

Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) op basis van eigen onderzoek naar financiering van venture-capitalfondsen en exits. De studie laat zien dat de mindere prestaties van startups gestuwd door publiek kapitaal mogelijk te wijten zijn aan verschillende doelstellingen. 

Startups gefinancierd door overheidsgeld zijn mogelijk ook minder efficiënt in het screenen en monitoren van de groeiontwikkeling dan beginnende ondernemingen gesponsord uit privaat geld, aldus de onderzoekers.

Ongeveer 22 procent van alle investeringen wereldwijd is toe te schrijven aan indirecte overheidsinvesteringen. Van de startups ontvangt 4 procent direct kapitaal van de overheid. 

 

Gerelateerde artikelen