Specs Compound Handling naar NPEX-effectenbeurs

Specs Compound Handling uit Zoetermeer, gespecialiseerd in de opslag en het logistiek management van onderzoeksstoffen voor farmaceutische bedrijven, geeft via de NPEX-effectenbeurs certificaten van aandelen uit voor een maximumbedrag van €4,1 miljoen. De uitgifteprijs per certificaat bedraagt €10,50.

Specs beschikt over een wereldwijd netwerk van duizenden onderzoekscentra, die de opgeslagen stoffen gebruiken als basis voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. In Zoetermeer en in het Amerikaanse Cumberland (Maryland) liggen meer dan 10 miljoen van deze onderzoeksstoffen in potjes opgeslagen, die door de jaren heen door Specs zijn verzameld en worden beheerd.
 
Verder heeft Specs een zestal partnerships met onderzoekers waarbij stoffen uit de eigen voorraad aan hen zijn geleverd voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen om vervolgens mee te delen in de mogelijke verkoop van de patenten.
 
Farmabedrijven die wereldwijd actief zijn, waaronder AstraZeneca, Janssen, en Merck & Co, hebben het voorraadbeheer en het logistiek management van hun miljoenen onderzoeksstoffen uitbesteed aan Specs. De onderneming bouwde in de afgelopen 30 jaar een toonaangevende positie op in dit compound management.
 
Met de opbrengst van de aandelenuitgifte, in totaal €2,6 miljoen, financiert de Specs-directie een ambitieus groeiprogramma dat de komende jaren wordt uitgevoerd. Bij voldoende belangstelling van beleggers verkopen de bestaande aandeelhouders een deel van hun huidige belang voor een bedrag van maximaal €1,5 miljoen.
 
De kapitaalsinjectie wordt gebruikt om de faciliteiten voor de opslag van onderzoeksstoffen voor kleinere farmaceuten mee te financieren, het huidige online in- en verkoopplatform te verbeteren, de opslag van stoffen ‘in oplossing’ en opslag van ‘building blocks’ (bouwstenen om onderzoeksstoffen van te maken) voor te bereiden. Specs Compound Handling B.V. verwacht dat de bovengenoemde nieuwe activiteiten met name vanaf 2023 zullen leiden tot een forse groei van de activiteiten en daarmee gepaard gaande resultaten in de komende jaren. 
 

Gerelateerde artikelen