SI3 Fund biedt ‘geduldkapitaal’

Een groep vermogende Nederlanders en Belgen heeft zich achter een nieuw impact-investeringsfonds geschaard. Het fonds wil sociale ongelijkheid tegengaan.

Het SI3 Fund, waar ook drie vermogensfondsen en een aantal Belgische publieke fondsen aan deelnemen, investeert in ondernemingen die met hun diensten of producten bijdragen aan een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. Daarbij stelt het fonds het belang van sociaal rendement gelijk aan dat van financieel rendement.

 Onder anderen Piet Colruyt (supermarktketen Colruyt), Astrid Leyssens en Guus van Puijenbroek (aandeelhouders Mediahuis en als koppel investeerders in duurzaamheidsprojecten), Kalo Bagijn (BinckBank, Brand New Day) en familie De Rijcke met hun investeringsmaatschappij De Hoge Dennen hebben geïnvesteerd in het fonds. 

Het SI3 Fund heeft na de eerste ronde geld ophalen zo’n 10,5 miljoen euro in kas. De oprichters verwachten dat het fonds op korte termijn tot boven de 20 miljoen euro doorgroeit omdat meer investeerders zich melden. Het SI3 Fund wordt beheerd door fondsmanagers Jamy Goewie (foto, rechts) en Pieter Oostlander (foto, links) van de Shaping Impact Group, die nog twee andere impact-investeringsfondsen in beheer heeft. 

De oprichters en de investeerders van het fonds maken zich grote zorgen om bijvoorbeeld de inkomensongelijkheid, ongelijkheid in onderwijskansen en de schuldenproblematiek, zegt fondsmanager Goewie. “De overheid en goede doelen kunnen al die problemen niet alleen oplossen. Er zijn ook ondernemers nodig. Het hebben van een bedrijf dat ook rendabel moet zijn, helpt namelijk met de focus op lange termijn waarbij het bedrijf gezond houden ook een voorwaarde is om de sociale impact te garanderen.” Hoewel het impact-investeren de laatste jaren sterk in opkomst is, staat bij veel van de impact-investeringsfondsen nog vaak rendement meer centraal dan het maatschappelijke effect van investeringen. “Zodoende richten veel impact-investeringsfondsen zich op duurzame initiatieven ten behoeve van bijvoorbeeld het klimaat, het milieu en circulariteit. Sociale ongelijkheid staat tot dusver minder onder de aandacht van deze fondsen.”

Het aanpakken van sociale problematiek met behulp van ondernemersinitiatieven vergt vaak een langere adem. Goewie spreekt dan ook van ´geduldkapitaal´. De bedrijven die door het SI3 Fund onder de loep worden genomen zijn al een tijd bezig en hebben vanwege hun sociale missie in de aanloop vaak ook donatiegeld en of subsidies gekregen. “Als er een bewezen product is waar ook vraag naar is, willen wij een bedrijf graag helpen om verder te groeien en hun impact te verveelvoudigen. Sociaal ondernemerschap is enorm geprofessionaliseerd en veel van de ondernemers die wij spreken hebben al een zeker trackrecord, maar passend kapitaal kunnen ze moeilijk vinden.”

Bedrijven die door het SI3 Fund worden gesteund kunnen rekenen op een investering tussen de 500.000 en 1,5 miljoen euro. Daarnaast staat het fonds maatschappelijke ondernemers terzijde met managementadvies, intensieve begeleiding, praktische ondersteuning en allerhande tools. Een deel van de aandeelhouders draagt behalve met kapitaal ook actief bij met hun kennis en netwerk. Het SI3 Fund onderscheidt zich van andere impact-investeringsfondsen doordat het maatschappelijke effect van de investeringen ook daadwerkelijk in kaart wordt gebracht. Het maatschappelijk rendement, ofwel wat het de maatschappij oplevert of aan schade bespaart, moet minstens het drievoudige bedragen van de gedane investering. De investeerders krijgen van het fonds inzicht in het maatschappelijk rendement.

De meeste investeerders in het fonds hebben er tussen de 250.000 en 750.000 euro in gestoken. Goewie: “Het is mooi om te zien dat onze investeerders inzien dat de groeiende ongelijkheidskloof in de samenleving slimme en doortastende oplossingen vergt en dat zij daaraan willen bijdragen. Zij zijn zich bewust van hun bevoorrechte positie en vinden het belangrijk dat bedrijven met veel maatschappelijke impact verder kunnen groeien. Het belang van een inclusieve samenleving en het willen bijdragen aan gelijkere kansen is wat onze investeerders bindt."
  

Gerelateerde artikelen