Sensatie?

Geruchtmakende overnames. Zijn ze er nog? Als de sensatie in de omvang van de overnamesom moet worden gezocht, kunnen we met enige spijt vaststellen dat de hele grote overnames door concurrentie-autoriteiten worden verboden.

Door drs. Joost Groeneveld RA RV, directeur Wingman Business Valuators Breda

Als het daarom gaat, zou ons octrooirecht en patentrecht misschien toch ook eens moeten worden bekeken. Iets voor de nieuwe ACM (autoriteit voor consumenten en markten)?
Recentelijk (NRC Handelsblad, 9 april 2013) is bekend gemaakt dat Bolletje in Duitse handen zal komen. Een voorafgaande overname werd verboden omdat daardoor 70 tot 80 procent van de Nederlandse beschuitmarkt in één hand zou komen. De Duitse hand bedient een grotere markt (waaronder de Nederlandse) en dan mag het wel, volgens Bolletjes Nederlandse eigenaar. Toch een beetje sensatie.
En dan DE. Ook DE komt “zo goed als zeker” in Duitse handen. Als je kijkt naar het koersverloop in dat ene jaar van beursnotering heeft president-commissaris Jan Bennink gelijk. Een premie van ruim 25% is dan mooi meegenomen. Maar alle tamtam die vorig jaar bij de beursintroductie werd gemaakt, wees toch op een langer verblijf aldaar. Dat pleit voor de zienswijze van voormalig bestuursvoorzitter Michiel Herkemij. 
Het lijkt Bennink inderdaad om de premie te doen te zijn. Want door de overname lijkt voor het bedrijf niet veel te veranderen. Het Duitse investeringsfonds zal “zich niet met de dagelijkse gang van zaken bemoeien. De investeerders onderschrijven de plannen van het huidige management van DE”. En hoe verder met Bennink?  “Als de overname rond is, verlaat Bennink DE verklaarde hij. … Hij houdt aan de overname ruim 12 miljoen euro over”, zo meldt NRC op 12 april 2013.
Zo’n bedrag is natuurlijk een aardige prikkel om niet lang toe te zien hoe het management DE opstoot in de vaart der volkeren. Dat zou impliceren dat je kunt wachten op je geld. Maar soms heb je die tijd niet. Het fenomeen is bekend bij winstgerechtigden die als zodanig gaan uittreden. Ik herinner mij een geval waarin de onderneming stille reserves kende op haar beleggingsportefeuille. De bonus van de uittredende directeur was bepaald op basis van gerealiseerde winst. Dus ging hij de portefeuille verkopen. Logisch toch? Om dit onheil te voorkomen, is de bonus vervolgens inclusief de stille reserve berekend. 
De vraag doet zich voor of de beurs de aandelen van DE het voorbije jaar heeft ondergewaardeerd. DE is steeds uitgekomen op een koers tussen ruwweg € 8 en € 10 per aandeel. Nu opeens € 12,50. DE zal er niet door veranderen, wordt gezegd. Is het Duitse investeringsfonds Benckiser dus de weg kwijt? Volgens “analist Robert Jan Vos van ABN Amro is € 12,50 nog steeds een waanzinnige prijs”. Je kunt je dan met recht afvragen wie er gek is. Of beter: wat ziet Benckiser wat Robert Jan Vos niet ziet? Juist doordat DE in een fonds belandt – voortaan zonder de transparantie van een beursfonds – zullen we dit waarschijnlijk niet te weten komen. Tot DE weer op de markt komt. 
Gerelateerde artikelen