Sanoma mag Iddink nu echt overnemen

De oorspronkelijke deal krijgt alsnog groen licht van het CBb.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt dat de ACM terecht een vergunning onder voorwaarden heeft verleend voor de overname door uitgever Sanoma van schoolboekendistributeur Iddink. Het besluit van de ACM uit 2019 blijft daarmee gehandhaafd. Sanoma/Iddink moet Magister, het digitale leermiddelenplatform, openstellen voor andere uitgevers.

De rechtbank heeft in 2021 de voorwaarden die de ACM aan de goedkeuring van de overname had verbonden bevestigd, maar geoordeeld dat de ACM op één punt haar besluit nader had moeten motiveren. De rechtbank vernietigde daarom het goedkeuringsbesluit. Na de uitspraak van de rechtbank heeft de ACM nader onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze overname. Na dit vervolgonderzoek heeft de ACM dezelfde voorwaarden opgelegd.

In 2019 keurde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de overname van schoolboekendistributeur Iddink door uitgever Sanoma onder voorwaarden goed. Iddink is ook eigenaar van Magister, een digitaal platform dat door veel middelbare scholen wordt gebruikt. In Magister zit bijvoorbeeld digitaal lesmateriaal, lesroosters, resultaten van leerlingen en huiswerkopdrachten. Sanoma is eigenaar van uitgeverij Malmberg, een educatieve uitgever die papieren en digitale leermiddelen aanbiedt. 
 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen