Royal Dirkzwager na drie jaar verkocht aan relatieve nieuwkomer Ahrma

Maritieme 24/7 service blijkt waardevolle asset voor logistieke IT-onderneming.

De Rotterdamse havengemeenschap moet op zijn minst hebben opgekeken bij het nieuws dat het logistiek IT-bedrijf Ahrma Holding in Deventer de Rotterdamse maritiem specialist Royal Dirkzwager (scheepsregistratie en 24/7 monitoring van offshore windparken en olie- en gasinstallaties)  had overgenomen. De 24/7 service van Dirkzwager bleek zo’n aantrekkelijk businessmodel te zijn dat Ahrma het aandurfde om de maritieme dienstverlener over te nemen. Ahrma CEO Erik de Bokx en Royal Dirkzager CEO Paul Wieland hebben de synergie tussen de beide bedrijven kunnen testen in een samenwerkingsperiode van bijna een jaar. Deze heeft uiteindelijk geleid tot de acquisitie. 

De Bokx meldt over de achtergrond dit: “De klanten van Ahrma hebben de behoefte aan real time informatie van hun versproducten of medicijnen, zoals informatie waar deze zich in de hele supply chain bevinden, hun temperatuur, schokken tijdens het transport, het gewicht en luchtvochtigheid op een bepaalde locatie. Er is geen specifieke focus op de maritieme sector, omdat het merendeel bij onze dienstverlening over het wegvervoer gaat. Bij ons was het te doen om de 24/7 service in onze wereldwijde dienstverlening. Dirkzwager biedt de 24/7 monitoring service die we goed kunnen gebruiken. Deze gaan we nu samen uitbreiden met een adviesfunctie voor digitalisering in de logistiek. Dat zal op basis van analyse van de verkregen real time informatie gebeuren.”  

Die tools worden ingezet in de doelstelling van Ahrma met regionale kantoren in de VS en Azië om voedsel en productverspilling te verminderen middels een wereldwijd duurzame logistieke keten. Dat gebeurt in de wetenschap dat de klanten van de IT onderneming te maken hebben met beschadiging van hun industriële voedingsmiddelen, dranken, farmaceutische middelen of andere kwetsbare producten of dat deze tijdens het logistieke proces verloren zijn geraakt. Door 24/7 monitoring van de hele logistieke keten krijgen ze informatie over de toestand van hun goederen vanaf  het begin tot de uiteindelijke aflevering daarvan. 

Profijt
Ahrma krijgt al doende profijt van het specialisme van het maritieme ingestelde Royal Dirkzwager. Wieland en zijn medewerkers hebben zeker sinds de jaren 2000 moeten inspelen op voortdurende veranderingen in hun markt en de toenemende digitalisering van processen daarin. De dienstverlener veranderde als gevolg daarvan zijn dienstverlening door software ontwikkeling en Noordzee loodsdiensten af te stoten en zich te beperken tot de kernactiviteiten scheepsbewegingen registratie, en het monitoren van offshore windparken en olie- en gasinstallaties. 

De overname door Ahrma biedt Dirkzwager zeker perspectieven, nu de 24/7 monitoring diensten een waardevol asset in de gezamenlijke organisatie blijken te zijn. Deze zullen gezamenlijk worden doorontwikkeld. Daarover is 46 procents oud-aandeelhouder Havenbedrijf Rotterdam HbR) het eens. Diens CEO Allard Castelein zei desgevraagd bij de presentatie van de jaarcijfers blij te zijn dat Dirkzwager nu breder inzetbaar kan zijn dan in de oude constructie met aandeelhouders HbR en de RH Group.  

De overheid B.V. (gemeente Rotterdam en de rijksoverheid)  spande zich vanaf 2016 nadrukkelijk in om zijn belang in de Royal Dirkzwager te verkopen om de eigen digitale oplossingen voor een verbeterde logistieke keten te positioneren. Bij het HbR geeft hoofd financiën Teije Smittenaar aarzelend toe dat de overheid BV ongeveer met Dirkzwager vergelijkbare diensten in de haven aanbiedt. Daarvoor ontwikkelde het HbR de applicatie Pronto voor rederijen, agenten, terminals en andere dienstverleners in de Rotterdamse haven Daarmee kunnen deze de eigen activiteiten afstemmen voor afhandeling van scheepsbezoeken aan de haven. Pronto verleent die diensten op basis van gestandaardiseerde data-uitwisseling sinds begin dit jaar tegen een vergoeding in geld of data. 

De markt bestaat verder uit andere data-uitwisselingsystemen die havenautoriteiten hebben geïntroduceerd. Daarvan is het gezamenlijke Haven van Amsterdam en het HbR data-uitwisselingsysteem Port Community System van Portbase er een van. Dat biedt dekking van zeehavens die voor alle havensectoren beschikbaar is. Het gaat daarbij om wettelijk verplichte en andere informatie over schepen en lading. 

Private diensten
Het HbR positioneert die ogenschijnlijke private diensten als de manier de haven ‘slimmer’ en efficiënter te maken. Dat is in het belang van alle gebruikers in de haven, omdat een te lang verblijf daarin financieel kostbare zaak is. Dirkzwager en andere private ondernemingen hebben op zijn minst vraagtekens gezet bij de door het bij de  HbR ontwikkelde informatieoverdracht diensten. In het verleden is er een rel in de havengemeenschap ontstaan rond het voornemen om verkregen informatie ‘om niet’ op het Internet te zetten. 

Wisselende gedachten over wat een publieke  HbR activiteit is of niet, hebben in het verleden Dirkzwager en andere informatie-uitwisseling dienstverleners vast verstoord. Er was een periode dat het HbR rapportage van scheepsbewegingen als eigen taak beschouwde. Daartoe zou Dirkzwager geïncorporeerd moeten worden in de organisatie van de havenbeheerder. Dat plan uit begin jaren 2000 is niet doorgezet. 

Zo bezien biedt de overname van Ahrma Holdijng de Royal Dirkzwager zicht op het eind van de afkalving van de eigen markt. De Ahrma CEO noemt in dat verband als perspectief de ontwikkelde duurzame kunststof pallet met een actieve transponder, zodat de verlader precies kan achterhalen waar zijn pallet met producten zich bevindt en wat de toestand daarvan is. De pallets kunnen ook gebruikt worden voor retourzendingen. 

De duurzaamheid van kunststof pallets versus de goedkopere houten pallets is allang bewezen, maar er is nog een wereld te winnen de maatvoering daarvan gestandaardiseerd te krijgen. De duurzaamheid binnen de logistieke keten kan ook groter worden als de pallets kunnen worden ondergebracht in een huursysteem. Vooralsnog zitten van de 12 tot 20 miljard pallets er naar schatting maar 1 miljard in een huursysteem. De combinatie Ahrma – Dirkzwager kan dus wereldwijd aan de slag, zo dat al niet gebeurt. 

Gerelateerde artikelen