Roel Harting, Greenfield Capital Partners: “Huidig klimaat biedt kansen”

Investeringstrajecten kennen een langere looptijd en de huidige M&A markt is grillig en lastig voorspelbaar, zo stelt Roel Harting van Greenfield Capital Partners. “Toch zien we juist in deze tijd kansen en streven we ernaar onze portefeuille dit jaar verder uit te kunnen breiden. Met ons meest recente investeringsfonds van 100 miljoen euro hebben we inmiddels drie belangen verworven.”

De meest recente investering van Greenfield Capital Partners, opgericht in 1995, is gedaan in Centralpoint, zakelijke online verkoper van computers en benodigdheden. De onderneming ambieert internationale expansie om een toonaangevende Europese online aanbieder te worden. Harting, senior investment manager bij Greenfield: “Een veelbelovende start van Centralpoint België is begin 2012 gemaakt, waarmee de internationale ambities en mogelijkheden direct worden onderstreept. Een andere bijzondere participatie betreft Dieseko, wereldwijd marktleider in hydraulische trilblokken. In 2007 verwierven wij een belang in ICE, waarna in 2008 ICE en concurrent PVE fuseerden tot Dieseko. Mede vanwege de economische crisis die vanaf eind 2008 inzette, heeft de fusie geresulteerd in optimale benutting van de integratie- en synergievoordelen tussen beide bedrijven. Hierdoor heeft de combinatie geleid tot een sterke en bestendige onderneming.”

Het is typerend voor de manier waarop Greenfield werkt: waardecreatie door groei en resultaatverbetering. Harting: “Nauwe samenwerking met de management teams van de betreffende ondernemingen is hierbij essentieel. Deze samenwerking start al in het voortraject, doordat onze eigen professionals het grootste deel van de analyse en due diligence activiteiten uitvoeren. Hiermee wordt tevens gewaarborgd dat onze mensen op basis van kennis een volwaardige sparringpartner zijn om deze waarde ook samen te kunnen realiseren. Onze focus licht op Nederlandse ondernemingen (een hoofdkantoor in Nederland en Nederlands management) met een bewezen marktpositie. Een van de criteria die we daarbij hanteren is een omzet van minimaal € 20 – € 25 miljoen.”

De toegenomen wet- en regelgeving voor private equity investeerders ziet Harting als een volgende stap in de professionalisering van de sector. “De aanscherping van bijvoorbeeld de Wft, het AIFM directive en de verdere aanscherping van fiscale regelgeving past in de trend dat toezicht op de gehele financiële sector aanzienlijk toeneemt. Wij zijn van mening dat deze ontwikkelingen de professionaliteit en transparantie van de private equity sector verder zal verhogen.”
Ondanks een grillige markt, ziet Harting zeker kansen. “Investeringstrajecten kennen over het algemeen een duidelijk langere looptijd, maar wij streven er naar onze portefeuille dit jaar verder uit te kunnen breiden. Juist in deze tijd zien we kansen om te investeren, ondanks dat we verwachten dat de huidige marktomstandigheden de komende 24 maanden niet materieel zullen wijzigen.”

Naam    Greenfield Capital Partners
Geïnterviewde  Roel Harting, senior investment manager
Grootte fonds   € 100 miljoen
Partcipatiebedrag € 5 – 15 miljoen euro
Grootte team   8 professionals
Vestigingsplaats  Naarden

Blijf wekelijks op de hoogte.
Meld u aan voor de gratis MenA.nl nieuwsbrief.

Word lid van de M&A Community: meer kennis, meer deals

De M&A Community is hét platform voor professionals in M&A, Private Equity en Corporate Finance. Leden van de M&A Community zijn welkom op M&A Cafés, M&A Masterclasses en het Private Equity Summit. Leden hebben toegang tot unieke kennis via de M&A Database, M&A Magazine en de MenA.nl nieuwsbrief. Leden hebben meer kennis en doen meer deals. Word dus lid.

Meer weten? Neem gerust contact op met onze M&A Community Managers.
Gerelateerde artikelen