Rijksuniversiteit Groningen start investeringsfonds Carduso Capital

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hebben een nieuw investeringsfonds opgezet voor innovatieve bedrijven die voortkomen uit de universiteit en/of het UMCG. Het gaat om bedrijven die zich bezighouden met de thema’s: life sciences/healthy ageing, energy en sustainable society. In het fonds, 'Carduso Capital', zit een bedrag van 16 miljoen euro.
De huidige deelnemers in Carduso Capital zijn de RUG, het UMCG, Investeringsfonds Groningen, de NOM (investeringsmaatschappij voor Noord-Nederland) en De Friesland Participatiefonds van De Friesland Zorgverzekeraar.
Carduso Capital vindt het belangrijk om te investeren in jonge en/of vernieuwende bedrijven die soms hun product nog niet op de markt hebben gebracht maar al wel bewezen technieken hebben ontwikkeld. Het bijzondere fonds treedt dus op als early stage investeerder en wil daarin actief samenwerken met andere investeerders. Op die wijze wil Carduso Capital ook anderen interesseren om in de Groningse innovatiekansen te investeren.
Jan de Jeu
Vice-voorzitter van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen Jan de Jeu: "RUG en UMCG willen met dit fonds het klimaat versterken waarin startende ondernemers kunnen groeien en bloeien. Goede ideeën alleen zijn niet genoeg, net zoals geld alleen niet genoeg is. Dingen gaan pas lopen als je dat bij elkaar kunt brengen. Ik denk dat Carduso Capital hieraan een substantiële bijdrage kan leveren en dat het een stimulans is voor de noordelijke en landelijke economie."
 
Fondsmanager Frits Kok benadrukt de economische grondslag van het fonds. “Door de onafhankelijkheid van het fondsbeheer ten opzichte van de investeerders in Carduso, wordt recht gedaan aan het uitgangspunt dat economische relevantie en rendement voor de investeerders leidend zal zijn in de investeringsafwegingen.” 
Gedeputeerde Patrick Brouns van Ondernemerschap en Innovatie ziet in Carduso Capital kansen voor nieuwe werkgelegenheid. "Door het investeren in een fonds voor innovatieve technologiebedrijven geven deze noordelijke partijen aan dat ze kansen zien voor het creëren van nieuwe werkgelegenheid in de innovatieve sector. Met een fondsvermogen van ten minste € 16 miljoen is Carduso een belangrijke investeerder, waarmee de kennis van het Groninger wetenschapscluster rondom de RuG en het UMCG omgezet kan worden naar commercieel haalbare producten, processen of diensten. Daarmee wordt het fonds een zeer belangrijke aanjager van nieuwe economische activiteiten in de regio."
Gerelateerde artikelen