Recordaantal transacties in Nederlandse verpakkingsindustrie

Het aantal transacties in de Nederlandse verpakkingsindustrie zit sinds 2012 weer in de lift. In 2012 werden er nog slechts zeven transacties gedaan. Door de interesse van private equity-partijen en buitenlandse investeerders stijgt dit aantal in 2015 naar verwachting tot zeventien deals. Dat is een stijging van ruim 240 procent, dit blijkt uit een marktanalyse van Boer & Croon Corporate Finance met betrekking tot de verpakkingsindustrie.
“Sinds 2010 laat de wereldwijde verpakkingsindustrie een consolidatiegolf zien waarin grote internationale spelers groei zoeken via acquisities van bedrijven en bedrijfsonderdelen”, zegt Alexander van Rossum, partner bij Boer & Croon Corporate Finance. “Je ziet dan ook dat steeds meer Nederlandse verpakkingsbedrijven in buitenlandse handen komen.” Voor 2015 is tot nu toe bij ruim 60 procent van de transacties een internationale koper betrokken. Naar verwachting loopt dit percentage op tot ruim 70 procent, het hoogste niveau in 10 jaar.
 
Private equity
Ook de rol van private equity en andere financiële kopers in transacties van Nederlandse verpakkingsbedrijven is sinds 2008 sterk toegenomen. De gemiddelde verhouding van financiële kopers versus strategische kopers in de sector ligt met een gemiddelde van 36 procent ver boven het landelijk gemiddelde van 20 procent. Voor 2015 is tot nu toe bij 38 procent van de transacties een financiële koper betrokken. “Onze verwachting is dat deze verhouding oploopt tot ruim boven de 40 procent”, zegt Van Rossum.
 
Vijf redenen voor opkomst M&A-activiteit
Er zijn vijf redenen voor de bovengemiddelde overnameactiviteit in de Nederlandse verpakkingsindustrie, namelijk:
 
·         Innovatie door regelgeving: de toenemende regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu biedt groeikansen aan innovatieve verpakkingsbedrijven;
·         Internationalisatie van markten: vergroting van afzetmarkt naar naburige landen;
·         Productontwikkeling: productinnovatie leidt tot structureel hogere marges door onderscheidend vermogen t.o.v. de concurrent;
·         Schaalvergroting: omlaag brengen van de marginale kostprijs en economisch haalbaar maken van de investeringsnoodzaak;
·         Aantrekkelijke afzetmarkt: de weinig conjunctuurgevoelige voedingsmiddelenindustrie is de grootste en betrouwbare afzetmarkt voor verpakkingsbedrijven.
 
Boer & Croon Corporate Finance adviseert bedrijven, private equity-partijen (PE) en publieke instanties bij fusies en overnames, waarderingsvraagstukken, financieringsstructuren en financiële kwesties in gereguleerde markten. Dit doet het kantoor onafhankelijk van kapitaalverschaffers of accountancykantoren. Boer & Croon Corporate Finance is partner van Clairfield International, een internationaal partnerschap van onafhankelijke corporate finance-kantoren.
 
Gerelateerde artikelen