Record aantal overnames in technologiesector

Internationale fusie en overname activiteit in de technologiesector stijgt naar recordhoogte in het eerste kwartaal van 2014 en beursintroducties van technologiebedrijven komen tot stilstand vanwege geopolitieke spanningen en marktinstabiliteit. Dat blijkt uit de eerste wereldwijde editie van BDO TECHtalk. Deze eerste uitgave van een serie rapporten schetst een compleet en helder beeld van de omvang van de transactie activiteiten in de sterk groeiende internationale technologiesector.
Het internationale herstel van de economie heeft in het eerste kwartaal van 2014 gezorgd voor een hausse aan fusies en overnames:
  • Er zijn in Q1 211 technologie-gerelateerde transacties gesloten, waarmee in totaal meer dan USD 54 miljard gemoeid was, de hoogste totale waarde van een eerste kwartaal sinds 2000.
  • Transacties bereikten een duizelingwekkende groei van 55% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2013, vooral dankzij het hoge aantal deals in Noord-Amerika.
  • De groei werd vooral aangejaagd door fusie en overname activiteit in de software business; er waren spraakmakende overnames, zoals die door Facebook van WhatsApp in het begin van het jaar. Het vertrouwen kreeg hiermee een enorme impuls en zette meteen de toon voor het aankomend kwartaal en de rest van het jaar.
  • De focus op software, en het hoge aantal Noord-Amerikaanse bedrijven dat hierbij betrokken was, werd gekenmerkt door een groot aantal transacties die met durfkapitaal in plaats van private equity werden gefinancierd.
Beursintroducties met hoge waardering maskeerden vrees beleggers
Ondanks de aanvankelijke tekenen van een uitstekend eerste kwartaal voor beursintroducties van internationale technologiebedrijven, wakkerde de angst voor een tweede technologie-zeepbel, in combinatie met geopolitieke instabiliteit in Oekraïne, het onbehagen onder beleggers aan:
  • Aan het begin van 2014 namen de bedrijfswaarderingen een hoge vlucht, ondanks soms magere opbrengsten en nog niet bewezen bedrijfsmodellen; waarderingen na beursgang waren gemiddeld circa 25% hoger dan de uitgifteprijs bij de beursgang.
  • Het vertrouwen in beursgangen in de softwaresector was hoog. Ondernemingen zoals het in Londen gevestigde King Digital Entertainment, de maker van ‘Candy Crush Saga’, bleek zeer populair onder beleggers; het was de meest besproken beursgang sinds die van Twitter in november 2013.
  • De realiteit kwam echter al gauw om te hoek kijken. Aan het einde van het kwartaal kwamen bijna alle in Q1 geïntroduceerde software aandelen onder hun aanvangswaarde uit. 
  • En, nog verontrustender, de beursgang pijplijn droogde nagenoeg op, met maar vier geplande beursintroducties medio mei.
Julian Frost, Global Head of Technology bij BDO zegt hierover: "De internationale economie mag zich dan herstellen, maar de vooruitzichten voor wat betreft transacties en beursgangen zijn voor technologiebedrijven niet over de hele linie rooskleurig. In feite ging het bijna om een ‘varkenscyclus’; in de fusie- en overnameactiviteit tekende zich een hausse af, terwijl de aandelenwaarderingen na beursintroducties naar beneden doken. Voor die bedrijven die willen floreren in de technologiesector is het nog nooit zo essentieel geweest om op het juiste moment het juiste advies in te winnen. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat ze zich snel kunnen aanpassen aan de steeds veranderende markt. De bedrijven die dit niet doen, lopen het risico achter te blijven bij de rest."
 
Gerelateerde artikelen